Givskud Zoo bygger en ny moderne pingvinko med et areal på 5 000 kvadratmeter ved hjelp av maskinstyring fra Makin A/S.

Noen av de mest populære og interessante dyrene å besøke i dyrehagen er pingvinene. Folk menneskeliggjør definitivt denne arten på grunn av måten de ser ut og oppfører seg på: vi pleier å sammenligne dem med små mennesker som tripper rundt i smoking.

I dag har de fleste dyrehager kommet langt i å skape dyreinnhegninger som gir et sunt og stressfritt miljø for dyrene, og Givskud Zoo i Danmark er en moderne dyrehage som er stolt av å tilby omgivelser som er så nært dyrenes naturlige habitat som mulig.

Bygging av et sunt og engasjerende miljø med maskinstyring

Byggefirmaet Præstevejens Jord og Vandhuller A/S eies av Niels Worm og sønnen hans. De har brukt maskinstyring på gravemaskinene sine siden 2007 og har i over tre år jobbet med Makin’ 3D. Selskapet har jobbet med flere prosjekter i Givskud Zoo og jobber for øyeblikket med å bygge den nye 5 000 kvadratmeter store pingvinkoen.

Prosjektfilen er bare en pdf-fil

Niels Worm viser pdf-prosjektfilen

Ved prosjektstart mottok Niels modellen i form av en pdf-fil opprettet av Givskud Zoos direktør Richard Østerballe. Richard legger mye innsats i å designe romslige innhegninger som er så optimale for dyrene som mulig, samtidig som de gir besøkende en god opplevelse med sikte på å opplyse allmennheten om dyrene. Det har vært flere endringer i designet.

Den nye innhegningen inkluderer bassenger på 80 cm og 140 cm dybde, og til og med en stor bølge-maskin. All jordarbeid, inkludert rørleggingsarbeidet, er utført med Makin’ 3D maskinstyring.

Stier rundt den nye pingvinkoen.

Niels jobber med å lage stier rundt den nye pingvinkoen.

Designet er forberedt med gangstier slik at besøkende kan studere pingvinene fra en bro over bassenget. Prosjektet blir lest inn i maskinstyringsløsningen, og Niels kan enkelt velge for eksempel stien i prosjektet, gjøre den aktiv ved å trykke direkte på skjermen. All relevant informasjon, som navn, høyder og sidehenvisninger, er tilgjengelig på skjermen. Det er deretter enkelt å grave ut stien veiledet av modellen på panelet.

Maskinstyring inne i gravemaskinen

Niels gjør stien aktiv på skjermen og kan umiddelbart begynne å arbeide veiledet av maskinstyringsløsningen.

Forberedelse av filer for maskinstyring

Flemming Pedersen har mange års erfaring med å forberede 3D-designmodeller for maskinstyringssystemer, og han har forberedt designmodellen for den nye pingvinkoen.

Jeg mottok modellen som en enkel pdf-fil og konverterte den til en png- eller jpg-fil. Jeg la den deretter inn i mitt AutoCAD-tegneprogram og traceet enkelt over tegningen og forberedte designmodellen for Makin’ 3D maskinstyringssystem,» forklarer Flemming.

«Jeg sørger for å navngi, farge og strukturere filene på en måte som gir mening for en maskinoperatør.«

For å lokalisere prosjektet ba Flemming enkelt Niels om å måle loggpunkter ved å bruke gravemaskinens skuffe.

Alle datautvekslinger, som målte punkter for lokalisering, overføring av designmodell og reviderte designmodeller, ble utført gjennom Makin’ Cloud-løsningen, som er en integrert del av alle Makin’-løsninger.

Dette sparer meg tid og kostnader fordi jeg ikke trenger å vente på at en landmåler skal kjøre ut til meg med oppdaterte filer,» sier Niels.

Den nye moderne innhegningen er klar for pingvinene å flytte inn i rundt jul.

Niels Worm foran gravemaskinen

Niels forklarer fordelene med Makin’ 3D maskinstyring.

 

Forfatter og fotograf: Karina Lykke Lumholt