Mer enn 10 Makin’ 3D-systemer brukes på Skanska-renoveringsprosjektet av vannkraftdammer i Trollheimen i Norge.

Dammene fungerer som reservoarer for Gråsjø- og Trollheim vannkraftverk i kommunene Surnadal og Rindal i Norge. Energiproduksjonen gir strøm til 50 000 husstander. Dammene må rehabiliteres og oppgraderes for å møte moderne standarder.

Klimaendringer krever høyere beskyttelse av Norges demninger

I tillegg til kraftproduksjonen bidrar dammene også betydelig til flomkontroll i vassdraget.

Damsikkerhet er ekstremt viktig. Uten strenge sikkerhetstiltak kan en dambrudd, i verste fall, skylle bort en hel by. Follsjø- og Gråsjø-dammene er bygget til den høyeste sikkerhetsklassen, Klasse 4, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som stiller strenge krav til damkonstruksjonen. Dammene må forsterkes og forberedes på ulykker og økt nedbør på grunn av klimaendringer i fremtiden.

Arbeidet består av å legge nye og større steinblokker på sidene og toppen av begge dammene. Disse steinblokkene hentes fra et steinbrudd etablert nær flomkanalen for Gråsjø-dammen. I tillegg til damfôring, også kalt steinbatteri, vil den øvre overløpsporten bli erstattet for å øke kapasiteten til flomavrenningssystemet ved Follsjø-dammen. Det vil også bli etablert nye lekkasjemonitorsystemer på begge dammene.

– Mengden stein vi trenger å produsere er omtrent 500 000 kubikkmeter for innlemmelse i de tre demningene, og det er omtrent 4000 kubikkmeter betong som vi må bruke på prosjektet, sier Thomas Fjeld, prosjektleder hos Skanska.

Høy presisjon kreves for arbeid av denne typen som involverer legging av dammene med et intrikat lag av steinblokker på begge sider og på toppen av dammene.

Steinbarrieren er bygget med teknikken kalt steinraping, som innebærer bruk av store, holdbare steiner eller steiner for å forhindre erosjon, stabilisere voller og forhindre forskyvning av jord eller sediment på grunn av vannets krefter.

Teknikken innebærer bruk av steiner eller steiner som vanligvis er vinklede eller uregelmessig formet. Disse steinene velges for sin holdbarhet og evne til å tåle vannets erosive krefter. Selv fargen på steinene er viktig av estetiske grunner. Steinene er intrikat plassert for å danne en beskyttende barriere. Gravemaskiner låser steinene for å forhindre at de lett blir forstyrret av vannets strøm.

Å bygge en damsteinbarriere før og nå

Venstre: Trekonstruksjoner ble brukt for å sikre ønsket vinkel på steinbatteriet. (Kilde: Gol bygdearkiv) Høyre: I dag brukes maskinstyring for å sikre riktig vinkel på steinbatteriet, samt komprimering og måling av høyden på hver enkelt stein.

– Vi bruker maskinstyring når vi bygger demningene. Hver maskin har et GPS-system, og det er veldig strenge nøyaktighetskrav når det gjelder hvordan steiner plasseres i damssidene, sier Thomas.

Høyden og plasseringen av hver enkelt stein måles direkte av maskinføreren. Gravemaskinføreren plasserer skuffen på toppen av steinen og måler høyden direkte i maskinstyringsprogramvaren.

– Det er som et puslespill. Hver enkelt stein har nøyaktig de samme kravene når det gjelder plassering i forhold til geometrien, så det er viktig at maskinstyringen fungerer gjennom hele prosessen for å sikre riktig justering av hele demningen.

Thomas Fjeld, prosjektleder hos Skanska

Thomas Fjeld er prosjektleder for Skanska på Trollheim-dammprosjektet.

Makin’ 3D-løsninger fungerer sømløst sammen

10 Makin’ 3D-løsninger brukes i prosjektet, bestående av 8 Makin’ 3D-gravemaskinløsninger på Skanskas egne gravemaskiner og på leide maskiner. Formennene og landmålingsingeniørene bruker Makin’ Survey, som er Makins rover-løsning bygget på den samme plattformen som Makin’ 3D-gravemaskinløsningene. Makin’ Survey-løsninger brukes på prosjektet av Skanskas ansatte, så vel som av ansatte fra Statkraft. Det norske statseide selskapet Statkraft er entreprenøren for prosjektet. Statkraft Group er Europas største produsent av vannkraft i Europa.

Formennene bruker Makin’ Survey-løsninger for høydekontroll, oppretting av mindre modeller, utvidelse av design og utstikking av linjer. Makin’ Survey er bygget på den samme programvareplattformen som de andre Makin’-løsningene, og alle målte punkter deles i sanntid i Makin’ Cloud.

– Makin er veldig brukervennlig. Vi kan følge med på alle elementene vi trenger å bygge, og enkelt gjøre endringer i systemet etter hvert som vi går. Det er en stor fordel at det er enkelt for de som opererer maskinen å følge med på hva som skal bygges, sier Thomas.

Kalibreringen av maskinstyringen sjekkes hver dag for å sikre at nøyaktigheten er korrekt.

– Operatørene i maskinene er veldig fornøyde med Makin. De synes det er et system som er lett å forstå og enkelt å bruke, sier Thomas.

Forfatter og fotograf: Karina Lykke Lumholt