Mer än 10 Makin’ 3D-system används i Skanskas renoveringsprojekt av vattenkraftsdammarna i Trollheimen i Norge.

Dammarna fungerar som reservoarer för vattenkraftverken Gråsjø och Trollheim i Surnadal och Rindal kommuner i Norge. Energiproduktionen ger el till 50.000 hushåll. Dammarna måste renoveras och uppgraderas för att uppfylla moderna standarder.

Klimatförändringarna kräver ökat skydd av Norges dammar

Förutom kraftproduktion bidrar dammarna också i hög grad till översvämningsskyddet i vattendraget.

Dammsäkerhet är oerhört viktigt. Utan stränga säkerhetsåtgärder kan ett dammbrott i värsta fall spola bort en hel stad. Follsjø- och Gråsjødammarna har byggts enligt den högsta säkerhetsklassen, klass 4, enligt det norska vatten- och energidirektoratet (NVE), som ställer stränga krav på dammkonstruktionen. Dammarna måste förstärkas och förberedas för olyckor och ökad nederbörd på grund av klimatförändringarna i framtiden.

Arbetet består i att förse dammsidorna och toppen av båda dammarna med nya och större stenblock. Dessa stenblock utvinns från ett stenbrott som anlagts nära flodfåran för Gråsjödammen. Förutom dammbindning, även kallad stenpackning, kommer den övre utskovsluckan att bytas ut för att öka kapaciteten i avrinningssystemet vid Follsjø-dammen. Nya system för läckageövervakning kommer också att installeras på båda dammarna.

– Den mängd sten vi behöver producera är cirka 500.000 kubikmeter för inbyggnad i de tre dammarna, och det finns cirka 4.000 kubikmeter betong som vi behöver använda i projektet, säger Thomas Fjeld, projektledare på Skanska.

Arbetet kräver hög precision och innebär att dammarna kläs in med ett komplicerat lager av stenblock på båda sidor och ovanpå dammarna.

Stenbarriären eller stenbädden byggs med en teknik, som innebär att stora, hållbara stenar används för att förhindra erosion, stabilisera vallar och förhindra att jord eller sediment förflyttas på grund av vattenkrafterna.

Stenpackningstekniken innebär användning av stenar eller stenar som vanligtvis är vinklade eller oregelbundet formade. Dessa stenar väljs för sin hållbarhet och förmåga att stå emot vattnets eroderande krafter. Även färgen på stenarna är viktig av estetiska skäl. Stenarna placeras noggrant för att bilda en skyddande barriär. Grävmaskiner låser fast stenarna för att förhindra att de lätt lossnar från vattenflödet.

Att bygga en damm bergsbarriär då och nu

Vänster: Träkonstruktioner användes för att säkerställa den önskade vinkeln på stenbarriären. (Källa: Gol bygdearkiv) Just det: Idag används maskinstyrning för att säkerställa rätt vinkel på stenslungan samt komprimering och mätning av höjden på varje enskild sten.

– Vi använder maskinstyrning när vi bygger dammarna. Varje maskin har ett GPS-system, och det finns mycket strikta krav på noggrannhet när det gäller hur stenarna placeras i dammväggarna, säger Thomas.

Höjden och placeringen av varje enskild sten mäts direkt av maskinföreran. Grävmaskinföraren placerar skopan ovanpå stenen och mäter höjden direkt i maskinstyrningsprogramvaran.

– Det är som ett pussel. Varje enskild sten har exakt samma krav när det gäller dess positionering i förhållande till geometrin, så det är viktigt att maskinstyrningen fungerar under hela processen för att säkerställa korrekt inriktning av hela dammen.

Thomas Fjeld är projektledare för Skanska.

Thomas Fjeld är projektledare för Skanska vid Trollheim-damm-projektet.

Makin’ 3D-lösningar fungerar sömlöst tillsammans

10 Makin’ 3D-lösningar används i projektet, varav 8 Makin’ 3D Excavator-lösningar på Skanskas egna grävmaskiner och på inhyrda maskiner. Arbetsledare och mätingenjörer använder Makin’ Survey, som är Makins rover-lösning byggd på samma plattform som Makin’ 3D Grävmaskin-lösningarna. Makin’ Survey-lösningar används i projektet av Skanskas anställda såväl som av anställda från Statkraft. Det norska statliga företaget Statkraft är entreprenören på projektet. Statkraft Group är Europas största producent av vattenkraft i Europa.

Arbetsledarna använder Makin’ Survey-lösningarna för att kontrollera lutning, skapa mindre modeller, förlänga designen och markera ut linjer. Makin’ Survey är byggd på samma programvaruplattform som de andra Makin’-lösningarna, och alla mätta punkter delas i realtid i Makin’ Cloud.

– Makin är mycket användarvänligt. Vi kan följa alla element vi behöver bygga och enkelt göra ändringar i systemet när vi går framåt. Det är en stor fördel att det är lätt för dem som driver maskinen att följa vad som behöver byggas, säger Thomas.

Kalibreringen av maskinstyrningen kontrolleras varje dag för att säkerställa att noggrannheten är korrekt.

– Operatörerna i maskinerna är mycket nöjda med Makin. De tycker att det är ett system som är lätt att förstå och enkelt att använda, säger Thomas.

Författare och fotograf: Karina Lykke Lumholt