Hållbarhet och samhällsansvar

Makins engagemang för CSR och hållbarhet bygger på att vi levererar användarvänlig teknik som hjälper våra kunder att förbättra sin miljöpåverkan. Makin strävar efter ett starkt engagemang från sina anställda, nära samarbete med sina leverantörer och hållbarhet som en integrerad del av Makins strategi.

Makins mål är att bidra genom alla våra aktiviteter till att minska avfall, sänka CO2-utsläppen samtidigt som vi förbättrar en hållbar framtid för samhället, människor och miljön.

Respekten för miljöfrågorna och de mänskliga resurserna börjar inom företaget på Makin. Vi lever som vi lär genom att integrera hållbarhet och samhällsansvar i vår strategi, våra projekt och vårt dagliga arbete.

Transparensakten är en ny lag som antagits av den norska regeringen och trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagen syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor samt säkerställa allmänhetens tillgång till information.

Lagen kräver att större företag genomför due diligence-bedömningar för att stoppa, förebygga och begränsa negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Rapporten nedan innehåller Makins uttalande inklusive våra due diligence-bedömningar enligt Transparensakten för 2023, på norska.

1. Makin’ Teknologi

Makins huvudsakliga bidrag är att tillhandahålla teknik som kan fungera som en katalysator för att främja hållbarhet inom byggbranschen genom att öka produktiviteten och säkerheten samtidigt som man minimerar CO2-utsläpp och avfall.

Att lägga till maskinstyrning på en grävmaskin kan spara upp till 40 ton CO2 per maskin och år, vilket motsvarar 2000 träd som växer under ett år.

2. Partnerskap med kunder

Starka partnerskap med kunder driver den hållbara framtiden för Makin. Som leverantör av maskinstyrnings- och projektstyrningslösningar till byggindustrin installeras nu ett ökande antal Makin-system på elektriska grävmaskiner.

Makins 3D-system är helt digitala och molnbaserade lösningar, vilket resulterar i inte bara kostnadsbesparingar utan också minskning av kundens CO2-utsläpp. Support och kommunikation kan utföras som fjärrsupport, så att en tekniker inte nödvändigtvis behöver köra ut till platsen för supportuppdrag.

Att lägga till teknik för produktivitetsbesparing som maskinstyrning är bara ett av många verktyg för att hjälpa byggbranschen att förbättra sin miljöpåverkan. Framtiden handlar om att hantera data för att förbättra effektiviteten på byggarbetsplatserna för morgondagen. Detta kommer att vara kärnan i Makins framtida utveckling.

3. Hållbarhet i leveranskedjan

Makin överväger miljö- och mänsklig påverkan av våra produkters resa genom leveranskedjan, från källmaterialanskaffning till produktion, lagring, leverans och varje transportlänk däremellan.

Vi är i kontinuerlig dialog med våra leverantörer angående källmaterialanskaffning och miljöpåverkan av produkter från det ögonblick du köper produkterna men också när du är redo att uppgradera gamla produkter och kassera dem.

Learn more about how Makin and Niematic work together on finding more environmentally-friendly solutions: Click here.

4. Starkt partnerskap med återförsäljarnätverket

Makin kommer kontinuerligt uppmuntra bästa praxis inom distributionsnätverket och tillhandahålla solida digitala system för främjande av hållbara försäljnings-, installations- och serviceprocesser.

Makin kommer att uppmuntra och underlätta kunskapsdelning mellan Makins distributörers initiativ avseende hållbarhet, avyttring och återvinning av produkter.

5. Makins egna organisation

Så här försöker vi omsätta globala mål till vardagliga handlingar:

 • Minska avfall från förpackningsmaterial genom att återanvända dem för deras ursprungliga syfte, nämligen förpackning.
 • Makin har uppnått en minskning med 30 procent av förbrukningen av nya kartonglådor för kompletta system.
 • Vi gör medvetna ansträngningar för att undvika köp av plastprodukter och för att förhindra avfall.
 • Förbrukningsvaror som handdukar, servetter och disktrasor tvättas och återanvänds istället för att använda engångsprodukter.
 • Vi samåker när det är möjligt och gör medvetna val när det gäller resande.
 • Makin främjar en god balans mellan arbete och fritid, inklusive möjligheten att arbeta hemifrån. Makin strävar efter att säkerställa mångfald och inkludering vid rekrytering av nya medarbetare.
 • Makin stödjer en hälsosam arbetsmiljö, fri från olyckor och skador.
 • Anställda uppmanas att ta en promenad under möten, och hälsosamma val främjas.
 • På Makin ApS använder vi Valified-plattformen för att enkelt etablera CO2-beräkningar och en datagrundad ESG-rapport.
Makin stablishes CO2 calculations and a data-founded ESG report.

Hållbarhet och samhällsansvar

Makins engagemang för CSR och hållbarhet bygger på att vi levererar användarvänlig teknik som hjälper våra kunder att förbättra sin miljöpåverkan. Makin strävar efter ett starkt engagemang från sina anställda, nära samarbete med sina leverantörer och hållbarhet som en integrerad del av Makins strategi.

Makins mål är att bidra genom alla våra aktiviteter till att minska avfall, sänka CO2-utsläppen samtidigt som vi förbättrar en hållbar framtid för samhället, människor och miljön.

Respekten för miljöfrågorna och de mänskliga resurserna börjar inom företaget på Makin. Vi lever som vi lär genom att integrera hållbarhet och samhällsansvar i vår strategi, våra projekt och vårt dagliga arbete.

Transparensakten är en ny lag som antagits av den norska regeringen och trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagen syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor samt säkerställa allmänhetens tillgång till information.

Lagen kräver att större företag genomför due diligence-bedömningar för att stoppa, förebygga och begränsa negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Rapporten nedan innehåller Makins uttalande inklusive våra due diligence-bedömningar enligt Transparensakten för 2023, på norska.

1. Makin’ Teknologi

Makins huvudsakliga bidrag är att tillhandahålla teknik som kan fungera som en katalysator för att främja hållbarhet inom byggbranschen genom att öka produktiviteten och säkerheten samtidigt som man minimerar CO2-utsläpp och avfall.

Att lägga till maskinstyrning på en grävmaskin kan spara upp till 40 ton CO2 per maskin och år, vilket motsvarar 2000 träd som växer under ett år.

2. Partnerskap med kunder

Starka partnerskap med kunder driver den hållbara framtiden för Makin. Som leverantör av maskinstyrnings- och projektstyrningslösningar till byggindustrin installeras nu ett ökande antal Makin-system på elektriska grävmaskiner.

Makins 3D-system är helt digitala och molnbaserade lösningar, vilket resulterar i inte bara kostnadsbesparingar utan också minskning av kundens CO2-utsläpp. Support och kommunikation kan utföras som fjärrsupport, så att en tekniker inte nödvändigtvis behöver köra ut till platsen för supportuppdrag.

Att lägga till teknik för produktivitetsbesparing som maskinstyrning är bara ett av många verktyg för att hjälpa byggbranschen att förbättra sin miljöpåverkan. Framtiden handlar om att hantera data för att förbättra effektiviteten på byggarbetsplatserna för morgondagen. Detta kommer att vara kärnan i Makins framtida utveckling.

3. Hållbarhet i leveranskedjan

Makin överväger miljö- och mänsklig påverkan av våra produkters resa genom leveranskedjan, från källmaterialanskaffning till produktion, lagring, leverans och varje transportlänk däremellan.

Vi är i kontinuerlig dialog med våra leverantörer angående källmaterialanskaffning och miljöpåverkan av produkter från det ögonblick du köper produkterna men också när du är redo att uppgradera gamla produkter och kassera dem.

4. Starkt partnerskap med återförsäljarnätverket

Makin kommer kontinuerligt uppmuntra bästa praxis inom distributionsnätverket och tillhandahålla solida digitala system för främjande av hållbara försäljnings-, installations- och serviceprocesser.

Makin kommer att uppmuntra och underlätta kunskapsdelning mellan Makins distributörers initiativ avseende hållbarhet, avyttring och återvinning av produkter.

5. Makins egna organisation

Så här försöker vi omsätta globala mål till vardagliga handlingar:

 • Minska avfall från förpackningsmaterial genom att återanvända dem för deras ursprungliga syfte, nämligen förpackning.
 • Makin har uppnått en minskning med 30 procent av förbrukningen av nya kartonglådor för kompletta system.
 • Vi gör medvetna ansträngningar för att undvika köp av plastprodukter och för att förhindra avfall.
 • Förbrukningsvaror som handdukar, servetter och disktrasor tvättas och återanvänds istället för att använda engångsprodukter.
 • Vi samåker när det är möjligt och gör medvetna val när det gäller resande.
 • Makin främjar en god balans mellan arbete och fritid, inklusive möjligheten att arbeta hemifrån. Makin strävar efter att säkerställa mångfald och inkludering vid rekrytering av nya medarbetare.
 • Makin stödjer en hälsosam arbetsmiljö, fri från olyckor och skador.
 • Anställda uppmanas att ta en promenad under möten, och hälsosamma val främjas.
 • På Makin ApS använder vi Valified-plattformen för att enkelt etablera CO2-beräkningar och en datagrundad ESG-rapport.