Bæredygtighed og socialt ansvar

Makins forpligtelse til samfundsansvar (CSR) og bæredygtighed bygger først og fremmest på at levere brugervenlig teknologi, der hjælper vores kunder med at forbedre deres miljømæssige fodaftryk. Makin sigter mod et stærkt medarbejderengagement, tæt samarbejde med vores leverandører og bæredygtighed som en integreret del af Makins strategi.

Makins mål er gennem alle vores aktiviteter at bidrage til at reducere affald, sænke CO2-udledningen og samtidig forbedre en bæredygtig fremtid for samfundet, mennesker og miljøet.

Hos Makin begynder respekten for miljøspørgsmål og menneskelige ressourcer i vores egen organisation. Vi sætter handling bag ordene ved at integrere bæredygtighed og socialt ansvar i vores strategi, vores projekter og vores daglige arbejde.

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtaget af den norske regering, som trådte i kraft den 1. juli 2022 Loven har til formål at fremme virksomheders respekt for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold og sikre offentlighedens adgang til information.

Loven kræver, at større virksomheder gennemfører due diligence-vurderinger for at stoppe, forebygge og begrænse negative konsekvenser for menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold. Rapporten nedenfor indeholder Makins erklæring, herunder vores due diligence-vurderinger i henhold til Åpenhetsloven for 2023, på norsk.

1. Makins teknologi

Makins vigtigste bidrag er at levere teknologi, der kan fungere som en katalysator for at fremme bæredygtighed i byggebranchen ved at øge produktiviteten og sikkerheden og samtidig minimere CO2-udslip og affald.

Ved at tilføje maskinstyring til en gravemaskine kan man spare op til 40 tons CO2 pr. maskine pr. år, hvilket svarer til, at 2000 træer vokser i et år.

2. Partnerskab med kunder

Stærke partnerskaber med vores kunder skaber en bæredygtig fremtid for Makin. Som leverandør af maskinstyrings- og projektstyringsløsninger til byggebranchen installeres der nu et stigende antal Makin-systemer på elektriske gravemaskiner.

Makin’ 3D-systemer er fuldt digitale og cloud-baserede løsninger, hvilket ikke kun resulterer i omkostningsbesparelser, men også besparelser i kundens CO2-udslip. Support og kommunikation kan udføres som fjernsupport, så en tekniker ikke nødvendigvis behøver at køre ud til stedet for at udføre supportopgaver.

Tilføjelse af produktivitetsbesparende teknologi såsom maskinstyring er blot et af mange værktøjer, der kan hjælpe byggebranchen med at forbedre deres miljømæssige fodaftryk. Fremtiden handler om at håndtere data for at forbedre effektiviteten på morgendagens byggepladser. Dette vil være kernen i Makins fremtidige udvikling.

3. Bæredygtighed i forsyningskæden

Makin tager højde for de miljømæssige og menneskelige konsekvenser af vores produkters rejse gennem forsyningskæden, fra råvareindkøb til produktion, opbevaring, levering og alle transportled derimellem.

Vi er i løbende dialog med vores leverandører om indkøb og produkternes miljøpåvirkning fra det øjeblik, du køber produkterne, men også når du er klar til at opgradere gamle produkter og bortskaffe dem.

Learn more about how Makin and Niematic work together on finding more environmentally-friendly solutions: Click here.

4. Stærkt partnerskab med forhandlernetværk

Makin vil løbende opmuntre til best practice i distributionsnetværket og levere solide digitale systemer til fremme af bæredygtigt salg, installation og service.

Makin vil fremme og lette vidensdeling mellem Makins distributørers initiativer vedrørende bæredygtighed, bortskaffelse og genbrug af produkter.

5. Makins egen organisation

Sådan forsøger vi at omsætte globale mål til dagligdags handlinger:

 • Reducere affaldet af emballagemateriale ved at genbruge dem til deres oprindelige formål, nemlig indpakning.
 • Makin har opnået en 30 procents reduktion i forbruget af nye papkasser til komplette systemer.
 • Vi gør en bevidst indsats for at undgå at købe plastikprodukter og at mindske affald.
 • Forbrugsartikler som håndklæder, servietter og viskestykker vaskes og genbruges i stedet for at bruge engangsartikler.
 • Vi kører i samkørsel, når det er muligt, og træffer bevidste valg, når vi rejser.
 • Makin opmuntrer til en god balance mellem arbejde og privatliv, herunder muligheden for at arbejde hjemmefra. Makin stræber efter at sikre mangfoldighed og inklusion i rekrutteringen af nye medarbejdere.
 • Makin støtter et sundt arbejdsmiljø, fri for ulykker og skader.
 • Medarbejderne opfordres til at gå en tur under møderne, og sunde valg fremmes.
 • Hos Makin ApS bruger vi Valified-platformen til nemt at etablere CO2-beregninger og en datafunderet ESG-rapport.
Makin stablishes CO2 calculations and a data-founded ESG report.

Bæredygtighed og socialt ansvar

Makins forpligtelse til samfundsansvar (CSR) og bæredygtighed bygger først og fremmest på at levere brugervenlig teknologi, der hjælper vores kunder med at forbedre deres miljømæssige fodaftryk. Makin sigter mod et stærkt medarbejderengagement, tæt samarbejde med vores leverandører og bæredygtighed som en integreret del af Makins strategi.

Makins mål er gennem alle vores aktiviteter at bidrage til at reducere affald, sænke CO2-udledningen og samtidig forbedre en bæredygtig fremtid for samfundet, mennesker og miljøet.

Hos Makin begynder respekten for miljøspørgsmål og menneskelige ressourcer i vores egen organisation. Vi sætter handling bag ordene ved at integrere bæredygtighed og socialt ansvar i vores strategi, vores projekter og vores daglige arbejde.

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtaget af den norske regering, som trådte i kraft den 1. juli 2022 Loven har til formål at fremme virksomheders respekt for grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold og sikre offentlighedens adgang til information.

Loven kræver, at større virksomheder gennemfører due diligence-vurderinger for at stoppe, forebygge og begrænse negative konsekvenser for menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold. Rapporten nedenfor indeholder Makins erklæring, herunder vores due diligence-vurderinger i henhold til Åpenhetsloven for 2023, på norsk.

1. Makins teknologi

Makins vigtigste bidrag er at levere teknologi, der kan fungere som en katalysator for at fremme bæredygtighed i byggebranchen ved at øge produktiviteten og sikkerheden og samtidig minimere CO2-udslip og affald.

Ved at tilføje maskinstyring til en gravemaskine kan man spare op til 40 tons CO2 pr. maskine pr. år, hvilket svarer til, at 2000 træer vokser i et år.

2. Partnerskab med kunder

Stærke partnerskaber med vores kunder skaber en bæredygtig fremtid for Makin. Som leverandør af maskinstyrings- og projektstyringsløsninger til byggebranchen installeres der nu et stigende antal Makin-systemer på elektriske gravemaskiner.

Makin’ 3D-systemer er fuldt digitale og cloud-baserede løsninger, hvilket ikke kun resulterer i omkostningsbesparelser, men også besparelser i kundens CO2-udslip. Support og kommunikation kan udføres som fjernsupport, så en tekniker ikke nødvendigvis behøver at køre ud til stedet for at udføre supportopgaver.

Tilføjelse af produktivitetsbesparende teknologi såsom maskinstyring er blot et af mange værktøjer, der kan hjælpe byggebranchen med at forbedre deres miljømæssige fodaftryk. Fremtiden handler om at håndtere data for at forbedre effektiviteten på morgendagens byggepladser. Dette vil være kernen i Makins fremtidige udvikling.

3. Bæredygtighed i forsyningskæden

Makin tager højde for de miljømæssige og menneskelige konsekvenser af vores produkters rejse gennem forsyningskæden, fra råvareindkøb til produktion, opbevaring, levering og alle transportled derimellem.

Vi er i løbende dialog med vores leverandører om indkøb og produkternes miljøpåvirkning fra det øjeblik, du køber produkterne, men også når du er klar til at opgradere gamle produkter og bortskaffe dem.

4. Stærkt partnerskab med forhandlernetværk

Makin vil løbende opmuntre til best practice i distributionsnetværket og levere solide digitale systemer til fremme af bæredygtigt salg, installation og service.

Makin vil fremme og lette vidensdeling mellem Makins distributørers initiativer vedrørende bæredygtighed, bortskaffelse og genbrug af produkter.

5. Makins egen organisation

et er sådan, vi forsøger at gøre globale mål til dagligdags handlinger:

 • Reducere affaldet af emballagemateriale ved at genbruge dem til deres oprindelige formål, nemlig indpakning.
 • Makin har opnået en 30 procents reduktion i forbruget af nye papkasser til komplette systemer.
 • Vi gør en bevidst indsats for at undgå at købe plastikprodukter og at mindske affald.
 • Forbrugsartikler som håndklæder, servietter og viskestykker vaskes og genbruges i stedet for at bruge engangsartikler.
 • Vi kører i samkørsel, når det er muligt, og træffer bevidste valg, når vi rejser.
 • Makin opmuntrer til en god balance mellem arbejde og privatliv, herunder muligheden for at arbejde hjemmefra. Makin stræber efter at sikre mangfoldighed og inklusion i rekrutteringen af nye medarbejdere.
 • Makin støtter et sundt arbejdsmiljø, fri for ulykker og skader.
 • Medarbejderne opfordres til at gå en tur under møderne, og sunde valg fremmes.
 • Hos Makin ApS bruger vi Valified-platformen til nemt at etablere CO2-beregninger og en datafunderet ESG-rapport.