Bærekraft og samfunnsansvar

Makins forpliktelse til samfunnsansvar og bærekraftighet bygger på å levere brukervennlig teknologi som hjelper kundene våre med å forbedre miljøavtrykket sitt. Makin sikter mot et sterkt ansattesamarbeid, tett samarbeid med leverandørene våre og bærekraft som en integrert del av Makins strategi.

Makins mål er å bidra gjennom alle aktivitetene våre til å redusere avfall, redusere CO2-utslipp samtidig som vi forbedrer en bærekraftig fremtid for samfunnet, mennesker og miljøet.

Respekten for miljøspørsmål og menneskelige ressurser begynner innenfor selskapet hos Makin. Vi følger opp ordene våre ved å integrere bærekraft og samfunnsansvar i strategien vår, prosjektene våre og det daglige arbeidet vårt.

Gjennomsiktighetsloven er en ny lov vedtatt av den norske regjeringen, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i bedrifter og sikre offentlighetens tilgang til informasjon.

Loven krever at større bedrifter gjennomfører due diligence-vurderinger for å stoppe, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Rapporten nedenfor inneholder Makins uttalelse inkludert våre due diligence-vurderinger under Gjennomsiktighetsloven for 2023.

1. Makins Teknologi

Makins hovedbidrag er å tilby teknologi som kan fungere som en katalysator for å fremme bærekraftighet i byggebransjen ved å øke produktivitet og sikkerhet samtidig som CO2-utslipp og avfall minimeres.

Å legge til maskinstyring på en gravemaskin kan spare opptil 40 tonn CO2 per maskin per år, tilsvarende 2000 trær som vokser i et år.

2. Samarbeid med kunder

Sterke partnerskap med kunder driver den bærekraftige fremtiden for Makin. Als Anbieter von Maschinensteuerungs- und Projektsteuerungslösungen für die Bauindustrie werden nun eine zunehmende Anzahl von Makin-Systemen auf elektrischen Baggern installiert.

Makin’ 3D-systemene er fullstendig digitale og skybaserte løsninger, noe som resulterer i ikke bare kostnadsbesparelser, men også besparelser i kundens CO2-utslipp. Support und Kommunikation können als Remote-Support durchgeführt werden, sodass ein Techniker nicht unbedingt zur Baustelle fahren muss, um Supportaufgaben durchzuführen.

Å legge til teknologi som sparer produktivitet, som maskinstyring, er bare ett av mange verktøy for å hjelpe byggebransjen med å forbedre sitt miljøavtrykk. Fremtiden handler om å håndtere data for å forbedre effektiviteten på byggeplassene i morgen. Dette vil være kjerneelementet i Makins fremtidige utvikling.

3. Bærekraft i forsyningskjeden

Makin vurderer miljø- og menneskepåvirkningen av produktene våre gjennom forsyningskjeden, fra kilden til råmaterialene til produksjon, lagring, levering og alle transportleddene imellom.

Vi er i kontinuerlig dialog med leverandørene våre angående kilder og miljøpåvirkningen av produktene fra det øyeblikket du kjøper produktene, men også når du er klar til å oppgradere gamle produkter og kvitte deg med dem.

Learn more about how Makin and Niematic work together on finding more environmentally-friendly solutions: Click here.

4. Sterkt partnerskap med forhandler nettverk

Makin vil kontinuerlig oppmuntre til beste praksis innen distribusjonsnettverket og tilby solide digitale systemer for fremme av bærekraftige salg, installasjon og service.

Makin vil oppmuntre og legge til rette for kunnskapsdeling mellom Makin-distributørenes initiativer angående bærekraft, avhending og resirkulering av produkter.

5. Makins egen organisasjon

Slik prøver vi å gjøre globale mål til dagligdagse handlinger:

 • Reduser avfall av emballasjemateriale ved å gjenbruke dem til deres opprinnelige formål, nemlig emballasje.
 • Makin har oppnådd en reduksjon på 30 prosent i forbruket av nye pappesker for komplette systemer.
 • Vi gjør bevisste forsøk på å unngå kjøp av plastprodukter og å forhindre avfall.
 • Forbruksvarer som håndklær, servietter og oppvaskkluter vaskes og gjenbrukes i stedet for å bruke engangsprodukter.
 • Vi kjører samkjøring når det er mulig, og tar bevisste valg når det gjelder reising.
 • Makin oppmuntrer til en god balanse mellom arbeid og fritid, inkludert muligheten for å jobbe hjemmefra. Makin streber etter å sikre mangfold og inkludering i rekrutteringen av nye ansatte.
 • Makin støtter et sunt arbeidsmiljø, fritt for ulykker og skader.
 • Ansatte oppfordres til å gå en tur under møter, og sunne valg blir fremmet.
 • I Makin ApS bruker vi plattformen Valified for å enkelt etablere CO2-beregninger og en datagrundert ESG-rapport.
Makin stablishes CO2 calculations and a data-founded ESG report.

Bærekraft og samfunnsansvar

Makins forpliktelse til samfunnsansvar og bærekraftighet bygger på å levere brukervennlig teknologi som hjelper kundene våre med å forbedre miljøavtrykket sitt. Makin sikter mot et sterkt ansattesamarbeid, tett samarbeid med leverandørene våre og bærekraft som en integrert del av Makins strategi.

Makins mål er å bidra gjennom alle aktivitetene våre til å redusere avfall, redusere CO2-utslipp samtidig som vi forbedrer en bærekraftig fremtid for samfunnet, mennesker og miljøet.

Respekten for miljøspørsmål og menneskelige ressurser begynner innenfor selskapet hos Makin. Vi følger opp ordene våre ved å integrere bærekraft og samfunnsansvar i strategien vår, prosjektene våre og det daglige arbeidet vårt.

Gjennomsiktighetsloven er en ny lov vedtatt av den norske regjeringen, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i bedrifter og sikre offentlighetens tilgang til informasjon.

Loven krever at større bedrifter gjennomfører due diligence-vurderinger for å stoppe, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Rapporten nedenfor inneholder Makins uttalelse inkludert våre due diligence-vurderinger under Gjennomsiktighetsloven for 2023.

1. Makins Teknologi

Makins hovedbidrag er å tilby teknologi som kan fungere som en katalysator for å fremme bærekraftighet i byggebransjen ved å øke produktivitet og sikkerhet samtidig som CO2-utslipp og avfall minimeres.

Å legge til maskinstyring på en gravemaskin kan spare opptil 40 tonn CO2 per maskin per år, tilsvarende 2000 trær som vokser i et år.

2. Samarbeid med kunder

Sterke partnerskap med kunder driver den bærekraftige fremtiden for Makin. Als Anbieter von Maschinensteuerungs- und Projektsteuerungslösungen für die Bauindustrie werden nun eine zunehmende Anzahl von Makin-Systemen auf elektrischen Baggern installiert.

Makin’ 3D-systemene er fullstendig digitale og skybaserte løsninger, noe som resulterer i ikke bare kostnadsbesparelser, men også besparelser i kundens CO2-utslipp. Support und Kommunikation können als Remote-Support durchgeführt werden, sodass ein Techniker nicht unbedingt zur Baustelle fahren muss, um Supportaufgaben durchzuführen.

Å legge til teknologi som sparer produktivitet, som maskinstyring, er bare ett av mange verktøy for å hjelpe byggebransjen med å forbedre sitt miljøavtrykk. Fremtiden handler om å håndtere data for å forbedre effektiviteten på byggeplassene i morgen. Dette vil være kjerneelementet i Makins fremtidige utvikling.

3. Bærekraft i forsyningskjeden

Makin vurderer miljø- og menneskepåvirkningen av produktene våre gjennom forsyningskjeden, fra kilden til råmaterialene til produksjon, lagring, levering og alle transportleddene imellom.

Vi er i kontinuerlig dialog med leverandørene våre angående kilder og miljøpåvirkningen av produktene fra det øyeblikket du kjøper produktene, men også når du er klar til å oppgradere gamle produkter og kvitte deg med dem.

4. Sterkt partnerskap med forhandler nettverk

Makin vil kontinuerlig oppmuntre til beste praksis innen distribusjonsnettverket og tilby solide digitale systemer for fremme av bærekraftige salg, installasjon og service.

Makin vil oppmuntre og legge til rette for kunnskapsdeling mellom Makin-distributørenes initiativer angående bærekraft, avhending og resirkulering av produkter.

5. Makins egen organisasjon

his is how we try to make global goals into everyday actions:

 • Reduser avfall av emballasjemateriale ved å gjenbruke dem til deres opprinnelige formål, nemlig emballasje.
 • Makin har oppnådd en reduksjon på 30 prosent i forbruket av nye pappesker for komplette systemer.
 • Vi gjør bevisste forsøk på å unngå kjøp av plastprodukter og å forhindre avfall.
 • Forbruksvarer som håndklær, servietter og oppvaskkluter vaskes og gjenbrukes i stedet for å bruke engangsprodukter.
 • Vi kjører samkjøring når det er mulig, og tar bevisste valg når det gjelder reising.
 • Makin oppmuntrer til en god balanse mellom arbeid og fritid, inkludert muligheten for å jobbe hjemmefra. Makin streber etter å sikre mangfold og inkludering i rekrutteringen av nye ansatte.
 • Makin støtter et sunt arbeidsmiljø, fritt for ulykker og skader.
 • Ansatte oppfordres til å gå en tur under møter, og sunne valg blir fremmet.
 • I Makin ApS bruker vi plattformen Valified for å enkelt etablere CO2-beregninger og en datagrundert ESG-rapport.