Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het engagement van Makin voor CSR en duurzaamheid is gebaseerd op het leveren van gebruiksvriendelijke technologie die onze klanten helpt hun ecologische voetafdruk te verbeteren. Makin streeft naar een sterke betrokkenheid van medewerkers, nauwe samenwerking met onze leveranciers en duurzaamheid als een geïntegreerd onderdeel van de strategie van Makin.

Het doel van Makin is om via al onze activiteiten bij te dragen aan het verminderen van afval, het verlagen van CO2-uitstoot, terwijl we tegelijkertijd werken aan een duurzame toekomst voor de maatschappij, mensen en het milieu.

Bij Makin begint het respect voor milieukwesties en menselijke hulpbronnen binnen het bedrijf. We maken onze woorden waar door duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te integreren in onze strategie, onze projecten en ons dagelijkse werk.

De Transparantiewet is een nieuwe wet, aangenomen door de Noorse regering, die op 1 juli 2022 in werking is getreden. De wet heeft tot doel het respect van bedrijven voor fundamentele mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te bevorderen en de toegang van het publiek tot informatie te waarborgen.

De wet vereist dat grotere bedrijven due diligence-beoordelingen uitvoeren om negatieve gevolgen voor mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te stoppen, voorkomen en beperken. Het rapport hieronder bevat de verklaring van Makin, inclusief onze due diligence-beoordelingen onder de Transparantiewet voor 2023, in het Noors.

1. Makin’ Technology

De belangrijkste bijdrage van Makin is het leveren van technologie die kan fungeren als een katalysator om duurzaamheid in de bouwsector te bevorderen door de productiviteit en veiligheid te verhogen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot en het afval te minimaliseren.

Het toevoegen van machinebesturing aan een graafmachine kan tot 40 ton CO2 per machine per jaar besparen, wat overeenkomt met 2000 bomen die een jaar groeien.

2. Samenwerking met klanten

Sterke partnerships met klanten drijven de duurzame toekomst van Makin aan. Als leverancier van machinebesturings- en projectbesturingsoplossingen voor de bouwsector worden er steeds meer Makin-systemen geïnstalleerd op elektrische graafmachines.

Makin’ 3D-systemen zijn volledig digitale en cloudgebaseerde oplossingen, wat niet alleen kostenbesparingen oplevert, maar ook besparingen in de CO2-uitstoot van de klant. Ondersteuning en communicatie kunnen worden uitgevoerd als externe ondersteuning, zodat een technicus niet per se naar de locatie hoeft te rijden voor ondersteunende taken.

Het toevoegen van technologie voor productiviteitsbesparing zoals machinebesturing is slechts een van de vele tools om de ecologische voetafdruk van de bouwsector te helpen verbeteren. De toekomst draait allemaal om het omgaan met gegevens om de efficiëntie op de bouwplaatsen van morgen te verbeteren. Dit zal centraal staan in de toekomstige ontwikkeling van Makin.

3. Duurzaamheid in de toeleveringsketen

Makin houdt rekening met de milieu- en menselijke impact van de reis van onze producten door de toeleveringsketen, van grondstoffen sourcing tot productie, opslag, levering en elke transportverbinding daartussen.

We zijn voortdurend in dialoog met onze leveranciers over sourcing en de milieueffecten van producten vanaf het moment dat u de producten aanschaft, maar ook wanneer u klaar bent om oude producten te upgraden en weg te doen.

Learn more about how Makin and Niematic work together on finding more environmentally-friendly solutions: Click here.

4. Sterke samenwerking met het dealernetwerk

Makin zal continu best practices aanmoedigen binnen het distributienetwerk en solide digitale systemen bieden voor de promotie van duurzame verkoop, installatie en service.

Makin zal kennisdeling tussen initiatieven van Makin’-distributeurs aanmoedigen en faciliteren met betrekking tot duurzaamheid, verwijdering en recycling van producten.

5. Makin’s eigen organisatie

Zo proberen we wereldwijde doelen om te zetten in alledaagse acties:

 • Verlaag verpakkingsmateriaalverspilling door ze opnieuw te gebruiken voor hun oorspronkelijke doel, namelijk verpakking.
 • Makin heeft een vermindering van 30 procent van het verbruik van nieuwe kartonnen dozen voor complete systemen bereikt.
 • We doen bewuste inspanningen om het kopen van plastic producten te vermijden en afval te voorkomen.
 • Verbruiksgoederen zoals handdoeken, servetten, vaatdoeken worden gewassen en hergebruikt in plaats van wegwerpproducten te gebruiken.
 • We rijden in carpool wanneer mogelijk en maken bewuste keuzes met betrekking tot reizen.
 • Makin moedigt een goede balans tussen werk en privé aan, inclusief de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Makin streeft naar diversiteit en inclusie bij het werven van nieuwe medewerkers.
 • Makin ondersteunt een gezonde werkomgeving, vrij van ongevallen en verwondingen.
 • Medewerkers worden aangemoedigd om tijdens vergaderingen een wandeling te maken, en gezonde keuzes worden gepromoot.
 • Bij Makin ApS gebruiken we het Valified-platform om gemakkelijk CO2-berekeningen en een op gegevens gebaseerd ESG-rapport tot stand te brengen.
Makin stablishes CO2 calculations and a data-founded ESG report.

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het engagement van Makin voor CSR en duurzaamheid is gebaseerd op het leveren van gebruiksvriendelijke technologie die onze klanten helpt hun ecologische voetafdruk te verbeteren. Makin streeft naar een sterke betrokkenheid van medewerkers, nauwe samenwerking met onze leveranciers en duurzaamheid als een geïntegreerd onderdeel van de strategie van Makin.

Het doel van Makin is om via al onze activiteiten bij te dragen aan het verminderen van afval, het verlagen van CO2-uitstoot, terwijl we tegelijkertijd werken aan een duurzame toekomst voor de maatschappij, mensen en het milieu.

Bij Makin begint het respect voor milieukwesties en menselijke hulpbronnen binnen het bedrijf. We maken onze woorden waar door duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te integreren in onze strategie, onze projecten en ons dagelijkse werk.

De Transparantiewet is een nieuwe wet, aangenomen door de Noorse regering, die op 1 juli 2022 in werking is getreden. De wet heeft tot doel het respect van bedrijven voor fundamentele mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te bevorderen en de toegang van het publiek tot informatie te waarborgen.

De wet vereist dat grotere bedrijven due diligence-beoordelingen uitvoeren om negatieve gevolgen voor mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te stoppen, voorkomen en beperken. Het rapport hieronder bevat de verklaring van Makin, inclusief onze due diligence-beoordelingen onder de Transparantiewet voor 2023, in het Noors.

1. Makin’ Technology

De belangrijkste bijdrage van Makin is het leveren van technologie die kan fungeren als een katalysator om duurzaamheid in de bouwsector te bevorderen door de productiviteit en veiligheid te verhogen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot en het afval te minimaliseren.

Het toevoegen van machinebesturing aan een graafmachine kan tot 40 ton CO2 per machine per jaar besparen, wat overeenkomt met 2000 bomen die een jaar groeien.

2. Samenwerking met klanten

Sterke partnerships met klanten drijven de duurzame toekomst van Makin aan. Als leverancier van machinebesturings- en projectbesturingsoplossingen voor de bouwsector worden er steeds meer Makin-systemen geïnstalleerd op elektrische graafmachines.

Makin’ 3D-systemen zijn volledig digitale en cloudgebaseerde oplossingen, wat niet alleen kostenbesparingen oplevert, maar ook besparingen in de CO2-uitstoot van de klant. Ondersteuning en communicatie kunnen worden uitgevoerd als externe ondersteuning, zodat een technicus niet per se naar de locatie hoeft te rijden voor ondersteunende taken.

Het toevoegen van technologie voor productiviteitsbesparing zoals machinebesturing is slechts een van de vele tools om de ecologische voetafdruk van de bouwsector te helpen verbeteren. De toekomst draait allemaal om het omgaan met gegevens om de efficiëntie op de bouwplaatsen van morgen te verbeteren. Dit zal centraal staan in de toekomstige ontwikkeling van Makin.

3. Duurzaamheid in de toeleveringsketen

Makin houdt rekening met de milieu- en menselijke impact van de reis van onze producten door de toeleveringsketen, van grondstoffen sourcing tot productie, opslag, levering en elke transportverbinding daartussen.

We zijn voortdurend in dialoog met onze leveranciers over sourcing en de milieueffecten van producten vanaf het moment dat u de producten aanschaft, maar ook wanneer u klaar bent om oude producten te upgraden en weg te doen.

4. Sterke samenwerking met het dealernetwerk

Makin zal continu best practices aanmoedigen binnen het distributienetwerk en solide digitale systemen bieden voor de promotie van duurzame verkoop, installatie en service.

Makin zal kennisdeling tussen initiatieven van Makin’-distributeurs aanmoedigen en faciliteren met betrekking tot duurzaamheid, verwijdering en recycling van producten.

5. Makin’s eigen organisatie

Dit is hoe we proberen mondiale doelen om te zetten in alledaagse acties:

 • Verlaag verpakkingsmateriaalverspilling door ze opnieuw te gebruiken voor hun oorspronkelijke doel, namelijk verpakking.
 • Makin heeft een vermindering van 30 procent van het verbruik van nieuwe kartonnen dozen voor complete systemen bereikt.
 • We doen bewuste inspanningen om het kopen van plastic producten te vermijden en afval te voorkomen.
 • Verbruiksgoederen zoals handdoeken, servetten, vaatdoeken worden gewassen en hergebruikt in plaats van wegwerpproducten te gebruiken.
 • We rijden in carpool wanneer mogelijk en maken bewuste keuzes met betrekking tot reizen.
 • Makin moedigt een goede balans tussen werk en privé aan, inclusief de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Makin streeft naar diversiteit en inclusie bij het werven van nieuwe medewerkers.
 • Makin ondersteunt een gezonde werkomgeving, vrij van ongevallen en verwondingen.
 • Medewerkers worden aangemoedigd om tijdens vergaderingen een wandeling te maken, en gezonde keuzes worden gepromoot.
 • Bij Makin ApS gebruiken we het Valified-platform om gemakkelijk CO2-berekeningen en een op gegevens gebaseerd ESG-rapport tot stand te brengen.