Mere end 10 Makin’ 3D-systemer bruges på Skanskas renoveringsprojekt af de hydroelektriske dæmninger i Trollheimen i Norge.

Dæmningerne fungerer som reservoirer for vandkraftværkerne Gråsjø og Trollheim i Surnadal og Rindal kommuner i Norge. Energiproduktionen leverer elektricitet til 50.000 husstande. Dæmningerne skal renoveres og opgraderes, så de lever op til moderne standarder.

Klimaforandringer kræver bedre beskyttelse af Norges dæmninger

Ud over elproduktion yder dæmningerne også et væsentligt bidrag til oversvømmelseskontrol i vandløbet.

Damsikkerhed er ekstremt vigtigt. Uden strenge sikkerhedsforanstaltninger kan et dæmningsbrud i værste fald skylle en hel by væk. Follsjø- og Gråsjø-dæmningen er bygget i den højeste sikkerhedsklasse, klasse 4, ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som stiller strenge krav til konstruktionen af dæmningen. Dæmningerne skal forstærkes og forberedes på ulykker og øget nedbør på grund af klimaforandringer i fremtiden.

Arbejdet består i at beklæde begge dæmningers sider og toppe med nye og større stenblokke. Disse stenblokke er udvundet fra et stenbrud, der er etableret i nærheden af oversvømmelseskanalen til Gråsødæmningen. Ud over dæmningsforing, vil den øverste overløbsport blive udskiftet for at øge kapaciteten af oversvømmelsesafløbssystemet ved Follsødæmningen. Der vil også blive etableret nye lækageovervågningssystemer på begge dæmninger.

– Den mængde sten, vi skal producere, er ca. 500.000 kubikmeter til indbygning i de tre dæmninger, og der er ca. 4.000 kubikmeter beton, som vi skal bruge på projektet, siger Thomas Fjeld, projektleder hos Skanska.

Det kræver stor præcision at udføre denne type arbejde, hvor dæmningerne skal beklædes med et kompliceret lag af stenblokke på begge sider og oven på dæmningerne.

Klippebarrieren eller klippedæmningen bygges med en teknik, der kaldes klippebarrierer, og som indebærer brug af store, holdbare klipper eller sten til at forhindre erosion, stabilisere dæmningen og forhindre jord- eller sedimentforskydning på grund af vandets kræfter.

Opbygningsteknikken indebærer brug af klipper eller sten, der typisk er kantede eller uregelmæssigt formede. Disse sten er udvalgt på grund af deres holdbarhed og evne til at modstå vandets eroderende kræfter. Selv farven på stenene er vigtig af æstetiske årsager. Stenene er omhyggeligt placeret, så de danner en beskyttende barriere. Gravemaskinerne låser stenene fast for at forhindre, at de let kan løsnes af vandstrømmen.

Bygning af en stenbarriere før og nu

Til venstre: Der blev brugt trækonstruktioner til at sikre den ønskede vinkel på klippebatteriet. (Kilde: Gol bygdearkiv) Det er rigtigt: I dag bruges maskinkontrol til at sikre den korrekte vinkel på stenslaget samt komprimering og måling af højden på hver enkelt sten.

– Vi bruger maskinstyring, når vi bygger dæmningerne. Hver maskine har et GPS-system, og der er meget strenge krav til nøjagtigheden af, hvordan stenene placeres i dæmningens sider, siger Thomas.

Højden og placeringen af hver enkelt sten måles direkte af maskinføreren. Gravemaskineføreren placerer skovlen oven på stenen og måler højden direkte i maskinens kontrolsoftware.

– Det er som et puslespil. Hver enkelt sten har nøjagtig de samme krav til sin placering i forhold til geometrien, så det er vigtigt, at maskinstyringen arbejder under hele processen for at sikre den korrekte justering af hele dæmningen.

Thomas Fjeld Projektleder hos Skanska

Thomas Fjeld er projektleder for Skanska på Trollheim-dæmningsprojektet.

Få 3D-løsninger til at fungere problemfrit sammen

10 Makin’ 3D-løsninger er brugt på projektet, heraf 8 Makin’ 3D Excavator-løsninger på Skanskas egne gravemaskiner og på lejede maskiner. Formændene og opmålingsingeniørerne bruger Makin’ Survey, som er Makins roverløsning, der er bygget på samme platform som Makin’ 3D Excavator-løsningerne. Makin’ Survey-løsninger bruges på projektet af Skanskas medarbejdere såvel som af medarbejdere fra Statkraft. Det norske statsejede selskab Statkraft er bygherre på projektet. Statkraft-koncernen er den største producent af vandkraft i Europa.

Formændene bruger Makin’ Survey-løsningerne til at kontrollere niveauet, skabe mindre modeller, udvide designet og udstikke linjer. Makin’ Survey er bygget på den samme softwareplatform som de andre Makin’-løsninger, og alle målepunkter deles i realtid i Makin’ Cloud.

– Makin er meget brugervenlig. Vi kan følge alle de elementer, vi har brug for at bygge, og blot foretage ændringer i systemet undervejs. Det er en stor fordel, at det er nemt for dem, der betjener maskinen, at følge med i, hvad der skal bygges, siger Thomas.

Kalibreringen af maskinstyringen kontrolleres hver dag for at sikre, at nøjagtigheden er korrekt.

– Operatørerne i maskinerne er meget tilfredse med Makin. De synes, at det er et system, der er let at forstå og enkelt at bruge, siger Thomas.

Forfatter og fotograf: Karina Lykke Lumholt