Det danska företaget Nimatic har höjt begreppet miljömedvetenhet till en mycket hög standard och står stolt som både leverantör och partner till Makins toppmoderna produkter.

Det här nytänkande företaget adopterar inte bara några miljövänliga åtgärder; istället införlivar de en miljömedveten filosofi i varje aspekt av sin verksamhet – från ideologi till konkreta åtgärder.

De senaste årens stigande kostnader för gas ledde till ytterligare åtgärder, där värmepumpar integrerades i produktionsprocesserna. Nimatic svarade på kundernas frågor om gasberoende genom att satsa på förnybara energilösningar.

Nimatic har nu nio värmepumpar som försörjer hela anläggningen, vilket innebär att man helt har övergett gasberoendet.

Företaget Nimatic använder värmepumpar

John visar de nyligen installerade värmepumparna som bidrar till kostnadsbesparingar för Nimatic

John Nielsen, ägare och nyckelperson på Nimatic, inspirerades av sitt personliga engagemang och startade en grön våg inom sin familj, där alla medlemmar gick över till elfordon. John gick ännu längre och installerade solpaneler och värmepumpar på sitt hus. Denna personliga resa ledde till en djupgående insikt – om Nimatic förespråkar hållbarhet, varför var då fordon som drivs med traditionella bränslen fortfarande en del av deras dagliga verksamhet?

En förfrågan vid lunchtid avslöjade en gemensam utmaning bland medarbetarna: behovet av bekvämare laddningslösningar för elfordon, särskilt för dem som bor i lägenheter. John såg framför sig en lösning – att installera laddstationer på fabriksområdet, komplett med ett omfattande system för laddningsloggar. Resultatet: En kollega har redan anammat övergången till elfordon genom att köpa en Hyundai Ionic.

Lagertrucken drivs av laddningsbara elbatterier, och den gamla välanvända dieseldrivna skåpbilen kommer snart att ersättas med en eldriven skåpbil.

– Jag kan inte tänka mig att någonsin köpa ett fossildrivet fordon igen, säger John.

Nimatic kommer att tillhandahålla laddningslösningar för elbilar

Nimatic kommer snart att tillhandahålla laddningsstationer för elfordon för de anställda.

Nimatic hittar hållbara miljövänliga lösningar i samarbete med Makin

Utöver miljöinitiativ samarbetar Nimatic aktivt med förpackningsleverantörer och kunder, inklusive Makin, för att skapa miljövänliga lösningar, med målet att eliminera plast och skum till förmån för återvinningsbart papper.

Vi har haft ett nära samarbete med Makin för att hitta en lösning för pappersförpackning av masterna för maskinstyrsystemen, förklarar John.

Alla delar som levereras till Makin är märkta med de material som har använts så att när det är dags att skrota delarna kan det göras på rätt sätt.

Internt i produktionsområdet är företaget dedikerat till att använda containrar för olika ändamål, vilket bidrar till en hållbar och cirkulär ekonomi.

Sortering av avfallsprodukter i fabriken

Nimatic är noga med sorteringen av avfallsprodukter eftersom metaller har ett värde men bara om de sorteras korrekt.

John Nielsens personliga engagemang driver Nimatics helhetssyn på socialt ansvarstagande och integration av arbetskraften

John Nielsens engagemang för socialt ansvar sträcker sig längre än till affärsvärlden. Han motiverades av en personlig tragedi – förlusten av sin far och son i cancer – och den efterföljande finanskrisen, och riktade om sitt fokus till att hjälpa människor att återintegreras i samhället efter att ha ställts inför utmaningar som skador, sociala problem eller funktionshinder.

Under de senaste 12-13 åren har Nimatic stöttat över 100 personer på deras väg mot återhämtning. Nimatics påverkan sträcker sig till Næstved Kommune, där fyra anställda, som ursprungligen ingick i rehabiliteringsprogram, sömlöst har integrerats i arbetskraften, vilket visar på en imponerande framgångsgrad.

Socialt ansvar

Nimatic tar ett socialt ansvar och har under flera år varit en del av kommunens rehabiliteringsprogram.

Makin och Nimatic: Ett synergistiskt partnerskap som driver CSR och hållbarhet inom teknik

Det är verkligen inspirerande för Makin att ha ett nära samarbete med leverantörer som Nimatic. Makins engagemang för CSR och hållbarhet bygger på att vi levererar användarvänlig teknik som hjälper våra kunder att förbättra sin miljöpåverkan. Makin strävar efter ett starkt medarbetarengagemang, nära samarbete med våra leverantörer och hållbarhet som en integrerad del av Makins strategi.

Eliminering av plastförpackningar

Makin och Nimatic har haft ett nära samarbete för att eliminera plastförpackningar och för att märka alla komponenter korrekt.

Makin tar hänsyn till de miljömässiga och mänskliga konsekvenserna av våra produkters resa genom leveranskedjan, från inköp av råmaterial till produktion, lagring, leverans och alla transportlänkar däremellan.

Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer om inköp och produkternas miljöpåverkan från det ögonblick du köper produkterna, men också när du är redo att uppgradera gamla produkter och kassera dem.

Makins mål är att genom alla våra aktiviteter bidra till att minska avfall och koldioxidutsläpp och samtidigt förbättra en hållbar framtid för samhället, människorna och miljön.

Mer information om Nimatic finns på deras webbplats: www.nimatic.com

Du kan läsa mer om Makins engagemang för hållbarhet och ESG genom att klicka här.

Författare och fotograf: Karina Lykke Lumholt