I bygg- och ingenjörsvärlden är exakta data och precisa mätningar avgörande för framgångsrika projekt. Traditionella mätmetoder kommer ofta med utmaningar, särskilt i komplexa miljöer som vid undervattensschaktningar. Men med framväxten av innovativa teknologier, som Makin’ Surfaces, förändras spelet.

Lars Erik Wien, en mätingenjör på Maskinstyring AS, delar med sig av sina erfarenheter och insikter om att använda Makin’ Surfaces för ett banbrytande projekt med Gjermundshaug AS vid Tangenvika Järnvägsbro.

Tangenvika järnvägsbro är ett komplext och spännande infrastrukturprojekt. Konstruktionen måste ske med så minimal påverkan på miljön i och runt Mjösasjön som möjligt. Extra försiktighet krävs under byggandet av järnvägsbron eftersom Mjösasjön är en dricksvattenkälla med rikt djurliv.

Dubbelspårig järnvägsbro över Tangenvika

Implenia har tilldelats kontraktet för att bygga den dubbelspåriga järnvägsbron över Tangenvika. Gjermundshaug AS har tilldelats kontraktet för markarbeten.

Beskrivning av processen

Som en mätingenjör börjar processen med att använda de stora datamängder som samlats in med den nya Makin’ Surfaces-funktionen med datautvinningsprocessen. Genom att använda Makin’ Cloud-servern får Lars Erik tillgång till projektlistan och väljer det relevanta projektet, fortsätter till ”as-built”-sektionen. Här tillåter en ny kryssruta dem att välja Surfaces för nedladdning av data. Med det valda systemet importerar Lars Erik en punktmoln, en sammansatt modell som representerar maskinens djupaste räckvidd, för vidare analys.

Betydelsen av detaljerade punktmoln

Lars Erik betonar vikten av detaljerade punktmoln som erhålls genom Makin’ Surfaces. Han illustrerar detta genom att visa ett punktmoln över en undervattenschaktning vid Mjösasjön. Kvaliteten och detaljnivån överträffar traditionella mätmetoder och erbjuder en omfattande vy över schaktningsprocessen. Lars Erik erkänner också behovet av efterbearbetning och rensning av punktmolnet för att säkerställa noggrannhet.

Ett detaljerat punktmoln visas i Gemini Terrain.

Ett detaljerat punktmoln importeras till mjukvarulösningen för konstruktion, Gemini Terrain.

Exakta beräkningar och förbättrat självförtroende

Punktmolnet fungerar som grund för att beräkna hela det schaktade området på ett korrekt sätt. Genom att dra nytta av den detaljerade datan visar Lars Erik hur de kan ta hänsyn till varje detalj och rörelse av schaktskopan. Dessutom framhäver han den ökade tilltron till beräkningarnas noggrannhet och försäkran om att fånga all nödvändig information. Jämfört med traditionella metoder kanske skillnaden i resultat inte är signifikant initialt, men djupet och precisionen i datan gör en betydande påverkan.

Utgrävning under vatten

Makin’ Surfaces är särskilt användbart när du arbetar under vatten.

Kvalitetskontroll och dokumentation

Att säkerställa kvalitetskontroll och noggrann dokumentation är avgörande för vilket projekt som helst. Lars Erik avslöjar hur Makin’ Surfaces förenklar denna process. Han förklarar fördelarna med ytmätning, vilket ger exakt täckning i bredd och hjälper till att verifiera rätt mängd arbete utfört. Genom att importera bearbetade punktmoln i tvärsnitt visar Lars Erik hur de kan visuellt analysera och dokumentera schaktningen och fyllningen, vilket möjliggör omfattande kontroll över volymer och schaktdetaljer.
Visualisering av utgrävningsarbetet med ett ortofoto.

Visualisering av utgrävningsarbetet med ett ortofoto.

Effektivitet och tidsbesparingar

Makin’ Surfaces förbättrar inte bara noggrannheten utan ökar också effektiviteten. Lars Erik framhåller att den traditionella metoden att använda båtar för mätningar och beräkningar vid undervattenschaktningar är ineffektiv. Genom att använda Makin’ Surfaces uppnår Lars Eriks team anmärkningsvärda effektivitetsvinster och tidsbesparingar, vilket gör processen mer praktisk och strömlinjeformad.

Markarbeten utförda av Gjermundshaug

Gjermundshaug utförde markarbeten i detta komplexa infrastrukturprojekt.

Validering av Resultat och Samarbetsinriktat Tillvägagångssätt

För att säkerställa noggrannhet och förtroende för den nya metoden kontrollerade Lars Erik och hans team Makin’ Surfaces-data med traditionella mätningar. Detta samarbetsinriktade tillvägagångssätt innebar ett nära samarbete med en lantmätare och genomförde ytterligare mätningar. Resultaten visade konsekvens, vilket förstärker pålitligheten och effektiviteten hos Makin’ Surfaces när det gäller att tillhandahålla korrekta och detaljerade data.

Mätningsingenjör som arbetar med ytloggning

Lars Erik Wien extraherar exakta data från det punktmoln som genererats genom Makin’ Surfaces.

Få användbara insikter från Big Data

Lars Erik Wiens erfarenhet med Makin’ Surfaces i projektet Tangenvika Bru visar den förvandlande kraften hos innovativ teknik inom byggbranschen. Från att extrahera precisa data genom punktmoln till att förbättra beräkningar, dokumentation och kvalitetskontroll visar Makin’ Surfaces sig vara en spelväxlare för mätingenjörer. Med förmågan att fånga varje rörelse och detalj av schaktningar erbjuder denna avancerade metod en oöverträffad noggrannhet, effektivitet och förtroende inom byggprojekt. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas kan vi förvänta oss att fler banbrytande verktyg som Makin’ Surfaces kommer att revolutionera branschen och i slutändan driva på utvecklingen genom smart användning av big data.

Författare och videofotograf: Karina Lykke Lumholt