I bygge- og anlægsverdenen er nøjagtige data og præcise målinger afgørende for vellykkede projekter. Traditionelle målemetoder er ofte forbundet med udfordringer, især i komplekse miljøer som gravning under vand. Men med fremkomsten af innovative teknologier, såsom Makin’ Surfaces, er spillet ved at ændre sig.

Lars Erik Wien, landmålingsingeniør hos Maskinstyring AS, deler sine erfaringer, når han fortæller om brugen af Makin’ Surfaces til et banebrydende projekt med Gjermundshaug AS ved Tangenvika Jernbanebro.

Jernbanebroen i Tangenvika er et komplekst og spændende infrastrukturprojekt. Byggeriet skal ske med mindst mulig påvirkning af miljøet i og omkring Mjøsa. Det er nødvendigt at være ekstra forsigtig under byggeriet af jernbanebroen, da Mjøsa er en drikkevandskilde med et rigt dyreliv.

Dobbeltsporet jernbanebro i Tangenvika

Implenia har fået til opgave at bygge den dobbeltsporede jernbanebro i Tangenvika. Gjermundshaug AS har fået tildelt kontrakten på jordarbejdet.

Sådan er processen

Som landmålingsingeniør begynder processen med at bruge big data, der er indsamlet med den nye Makin’ Surfaces-funktion, med dataudtræksprocessen. Ved hjælp af Makin’ Cloud-serveren får Lars Erik adgang til projektlisten og vælger det relevante projekt, hvorefter han går videre til “as-built”-sektionen. Her giver et nyt afkrydsningsfelt dem mulighed for at vælge Surfaces til download af data. Når det ønskede system er valgt, importerer Lars Erik en punktsky, en sammensat model, der repræsenterer maskinens dybeste rækkevidde, til yderligere analyse.

Vigtigheden af detaljerede punktskyer

Lars Erik understreger betydningen af de detaljerede punktskyer, der opnås gennem Makin’ Surfaces. Han illustrerer dette ved at fremvise en punktsky af en undervandsudgravning ved Mjøsa. Kvaliteten og detaljegraden overgår traditionelle målemetoder og giver et omfattende overblik over udgravningsprocessen. Lars Erik anerkender også behovet for efterbehandling og oprydning i punktskyen for at sikre nøjagtigheden.

En detaljeret punktsky vises i Gemini Terrain.

En detaljeret punktsky importeres til softwareløsningen Gemini Terrain.

Nøjagtige beregninger og forbedret tillid

Punktskyen tjener som grundlag for en nøjagtig beregning af hele det udgravede område. Ved at udnytte de detaljerede data demonstrerer Lars Erik, hvordan de kan redegøre for hver eneste detalje og bevægelse af graveskovlen. Derudover fremhæver han den øgede tillid til nøjagtigheden af beregningerne og sikkerheden for at indfange alle nødvendige oplysninger. Sammenlignet med traditionelle metoder er forskellen i resultaterne måske ikke så stor til at begynde med, men dybden og præcisionen af dataene har en betydelig indvirkning.

Gravning under vand

Makin’ Surfaces er især nyttig, når man arbejder under vand.

Kvalitetskontrol og dokumentation

At sikre kvalitetskontrol og nøjagtig dokumentation er afgørende for ethvert projekt. Lars Erik afslører, hvordan Makin’ Surfaces forenkler denne proces. Han forklarer fordelene ved overfladelogning, som giver en præcis dækning og hjælper med at verificere den korrekte mængde udført arbejde. Ved at importere bearbejdede punktskyer til tværsnit demonstrerer Lars Erik, hvordan de visuelt kan analysere og dokumentere udgravningen og påfyldningen, hvilket muliggør omfattende kontrol over mængder og udgravningsdetaljer.
Visualisering af gravningsarbejdet med et ortofoto.

Visualisering af gravningsarbejdet med et ortofoto.

Effektivitet og tidsbesparelser

Makin’ Surfaces forbedrer ikke kun nøjagtigheden, men øger også effektiviteten. Lars Erik fremhæver, at den traditionelle metode med at bruge både til målinger og beregninger i gravninger under vand er ineffektiv. Ved at bruge Makin’ Surfaces opnår Lars Eriks team bemærkelsesværdige effektivitetsgevinster og tidsbesparelser, hvilket gør processen mere praktisk og strømlinet.

Jordarbejde udført af Gjermundshaug

Jordarbejde udført af Gjermundshaug på dette komplekse infrastrukturprojekt.

Validering af resultater og fælles tilgang

For at sikre nøjagtighed og tillid til den nye metode krydstjekkede Lars Erik og hans team Makin’ Surfaces’ data med traditionelle målinger. Denne samarbejdsbaserede tilgang involverede et tæt samarbejde med en landmåler og udførelse af yderligere målinger. Resultaterne viste en konsistens, der styrker pålideligheden og effektiviteten af Makin’ Surfaces til at levere nøjagtige og detaljerede data.

Landmålingsingeniør, der arbejder med Surface Logging

Lars Erik Wien udtrækker nøjagtige data fra den punktsky, der genereres gennem Makin’ Surfaces.

Få nyttige indsigter fra Big Data

Lars Erik Wiens erfaring med Makin’ Surfaces i Tangenvika Bru-projektet viser den transformerende kraft af innovativ teknologi i byggebranchen. Fra udtrækning af præcise data gennem punktskyer til forbedring af beregninger, dokumentation og kvalitetskontrol viser Makin’ Surfaces sig at være en game-changer for landmålingsingeniører. Med evnen til at registrere alle bevægelser og detaljer i udgravninger giver denne avancerede metode en hidtil uset nøjagtighed, effektivitet og tillid til byggeprojekter. Som teknologien fortsætter med at udvikle sig, kan vi forvente, at flere banebrydende værktøjer som Makin’ Surfaces vil revolutionere branchen og i sidste ende skabe fremskridt gennem smart brug af big data.

Forfatter og videofotograf: Karina Lykke Lumholt