Makin A/S lanserar nu en ny kostnadseffektiv handhållen 3D-lösning som utvecklats för att hjälpa arbetsledaren att kontrollera framsteg och kvalitet i byggprojekt.

Makin’ PerFormans är ett intuitivt och portabelt verktyg för visualisering av projektdata i realtid utan extra tillbehör.

Använd Makin’ PerFormans-lösningen för att öka kvalitetskontrollen, prestandan och effektiviteten i dina byggaktiviteter. Systemet ger decimeterprecision och möjliggör värdefull dynamisk framstegsinformation om arbetsstatus och färdigställande. Realtidsåtkomst till projektinformation på fältet möjliggör smart planering och omedelbar upptäckt av avvikelser från designen och till och med grova kontroller av byggda strukturer samt uppgifter relaterade till mätning.

”Nu kan vi äntligen se samma projektinformation som grävmaskinisten”, säger Knut Arnseth, projektledare på M. Dobloug AS i Norge.

Den praktiska lösningen Makin' PerFormans ger förmannen direktinformation om projektet.

Den praktiska lösningen Makin’ PerFormans ger förmannen direktinformation om projektet.

Makin’ PerFormans är helt integrerat i arbetsflödet med Makin’ produktportfölj

Visualisering av alla loggade punkter från andra Makin’-lösningar( Makin ’Survey och Makin’ Excavator ) sparar tid och kostnader och maximerar effektiviteten i projekten. Makin’ PerFormans är baserad på samma unika programvara och robusta hårdvaruplattform som resten av Makin’ 3D-produktsortimentet.

”Applikationen Makin’ PerFormans ökar avsevärt mångsidigheten hos maskinstyrningsprodukterna Makin’ 3D. Helt integrerad i molnmiljön ger den förmän och inspektörer en unik 3D-visualisering av hela deras projekt och möjlighet att göra värdefulla kvalitetskontroller i realtid efter behov, kommenterar Sten Kristensen, CGO på Makin AS.

Befintliga Makin’-kunder kan helt enkelt uppgradera med PerFormans-enheten och PerFormans-licensen och därmed lägga till PerFormans-lösningen i sin Makin’-produktportfölj.