Flemming Pedersen, spårchef på det privatägda järnvägsföretaget Lokaltog, köpte ett Makin’ 3D maskinstyrningssystem tillsammans med en Makin’ Survey rover-lösning för maskinstyrning och as-built-dokumentation. Idén att använda systemet för lokaliserings av spårfel har ytterligare optimerat effektiviteten under nattunderhållsarbetet.

Flemming Pedersen tjänstgör som spårchef på Lokaltog A/S, ett privatägt järnvägsföretag. Med en arbetsstyrka på cirka 520 anställda är Lokaltog ansvarigt för att hantera och underhålla cirka 500 km järnvägsspår samt driva tåg och olika byggnader som ägs av företaget.

Lokaltog påbörjar ett nytt projekt fokuserat på att renovera den östra delen av sitt järnvägsnätverk. Som en del av detta arbete har företaget fattat beslutet att förvärva en Makin ’ 3D Excavator och Makin’ Survey-system. Dessa system kommer att användas för att konstruera och mäta järnvägsdiken.

Atkins A/S, ett världsledande konsultföretag inom design, ingenjörsvetenskap och projektledning, har designat profilerna för dikena som används i Makin’ 3D-systemet för att gräva diken. Dessa diken konstrueras med noggrant beräknade sluttningar, liksom designmodeller för järnvägsspår, som också har sluttningar och underfarter, bland andra element.

Ritningar som visar renoveringen av järnvägsspåren

Flemming Pedersen visar modellerna för renoveringen av den östra delen av järnvägen.

Fostas hyr ut grävmaskiner med maskinstyrning

Niels Bundsgaard är anställd som grävmaskinförare på Forstas A/S. Han kör den unika järnvägsgrävmaskinen från Hydrema som är utrustad med Makin’ 3D-systemet.

– Vi på Forstas har hyrt maskinen från Lokaltog eftersom den har maskinstyrningssystemet, säger Niels.

Han använder grävmaskinen för att gräva nya diken och forma profilerna för järnvägsspår. Med ledningspositionen framför två andra grävmaskiner använder Niels Makin’ 3D-systemet för att etablera referenspunkter, vilket guidar det schaktarbete som utförs av de andra maskinerna.

Niels Bundsgaard framför Hydremas hjulburna grävmaskin

Niels Bundsgaard framför Hydremas hjulgrävare som är specialkonstruerad för att köras på järnvägsspår, och som nu är utrustad med ett Makin’ 3D-maskinstyrningssystem.

Få ut mer av Makin’ 3D-systemet

Förutom att använda maskinstyrsystemet för vägledning vid utgrävning av nya järnvägsdiken och rensning av befintliga, använder Lokaltog det för as-built dokumentation. Detta innebär att man dokumenterar de exakta positionerna för olika element som brunnar, detonatorer för plankorsningar, kablar, hylsor med mera.

Två gånger om året genomför ett spårinspektionsfordon grundliga inspektioner av järnvägsspåren. Under dessa inspektioner identifieras eventuella spårfel som kräver underhållsarbete. Bland dessa fel finns klass 4-fel, som rör säkerhetsfrågor som felaktig spårhöjd eller spårvidd. Spårinspektionsfordonet mäter position och kategori för dessa fel, och GNSS-data importeras nu direkt till Makin’ 3D-systemet som används i grävmaskinen för att korrigera dessa fel.

– Jag kom på den här idén eftersom jag tyckte att det skulle vara smart att använda Makin’ 3D-systemet till mer än bara vägledning vid utgrävning, säger Flemming.

De punkter som markerats som klass 4-fel kan visas direkt på Makin’-plattan i kabinen och visar direkt avståndet till nästa fel.

– Nu behöver vi inte använda Google för att hitta punkternas position, så vi kan arbeta kontinuerligt utan att söka efter dem, förklarar Flemming.

Detta har sparat mycket tid för Lokaltog. Underhållet sker nattetid, så det kan också vara svårt att hitta punkterna i mörker.

Enligt Flemmings uppskattning kan Lokaltog nu effektivt hantera ytterligare 3 till 4 fel per natt genom att direkt införliva klass 4-felen i Makin’ 3D-systemet.

Författare och fotograf: Karina Lykke Lumholt