Flemming Pedersen, banemester hos det privatejede jernbaneselskab Lokaltog, købte et Makin’ 3D-maskinstyringssystem sammen med en Makin’ Survey rover-løsning til maskinstyring og as-built-dokumentation. Ideen med at bruge systemet til lokalisering af sporfejl har yderligere optimeret effektiviteten under natligt vedligeholdelsesarbejde.

Flemming Pedersen er sporchef hos Lokaltog A/S, som er et privat jernbaneselskab. Med en arbejdsstyrke på omkring 520 medarbejdere er Lokaltog ansvarlig for at administrere og vedligeholde ca. 500 km jernbanespor samt drive tog og forskellige bygninger, der ejes af virksomheden.

Lokaltog er i gang med et nyt projekt, der fokuserer på at renovere den østlige del af deres jernbanenet. Som en del af denne bestræbelse har virksomheden besluttet at anskaffe en Makin’ 3D Machine Control og Makin’ Survey-systemer. Disse systemer vil blive brugt til at konstruere og måle jernbanegrøfter.

Atkins A/S, en af verdens førende konsulentvirksomheder inden for design, ingeniørarbejde og projektledelse, har designet de grøfteprofiler, der bruges i Makin’ 3D-systemet til udgravning af grøfterne. Disse grøfter er konstrueret med nøje beregnede skråninger, og der er også lavet designmodeller for jernbanesporene, som blandt andet også har skråninger og underføringer.

Tegninger, der viser renoveringen af jernbanesporene

Flemming Pedersen viser modellerne for renoveringen af den østlige del af jernbanen.

Fostas udlejer gravemaskiner med maskinstyring

Niels Bundsgaard er ansat som gravemaskinefører hos Forstas A/S. Han betjener den unikke skinnegravemaskine fra Hydrema, som er udstyret med Makin’ 3D-systemet.

– Hos Forstas har vi lejet maskinen hos Lokaltog, fordi de har maskinstyringssystemet, siger Niels.

Han bruger gravemaskinen til at grave nye grøfter og forme jernbanesporets profiler. Niels indtager førerpositionen foran to andre gravemaskiner og udnytter Makin’ 3D-systemet til at etablere referencepunkter, som styrer gravearbejdet udført af de andre maskiner.

Niels Bundsgaard foran Hydremas gravemaskine på hjul.

Niels Bundsgaard foran Hydremas hjulgravemaskine, der er specielt designet til at køre på jernbaneskinner, og som nu er udstyret med et Makin’ 3D-maskinstyringssystem.

Sådan får du mere ud af Makin’ 3D-systemet

Ud over at bruge maskinstyringssystemet til vejledning under udgravning af nye jernbanegrøfter og oprensning af eksisterende, anvender Lokaltog det til as-built-dokumentation. Det indebærer dokumentation af de præcise placeringer af forskellige elementer som brønde, detonatorer til jernbaneoverkørsler, kabler, muffer og meget mere.

To gange om året foretager et sporinspektionskøretøj grundige inspektioner af jernbanesporene. Under disse inspektioner identificeres eventuelle sporfejl, som kræver vedligeholdelsesarbejde. Blandt disse fejl er klasse 4-fejlene, som vedrører sikkerhedsproblemer som forkert sporhøjde eller -bredde. Sporinspektionskøretøjet måler positionen og kategorien af disse fejl, og GNSS-dataene importeres nu direkte til Makin’ 3D-systemet, der bruges i gravemaskinen til at udbedre disse fejl.

– Jeg fik denne idé, fordi jeg tænkte, at det ville være smart at bruge Makin’ 3D-systemet til mere end blot udgravningsvejledning, siger Flemming.

De punkter, der er markeret som en klasse 4-fejl, kan vises direkte på Makin’-tabletten inde i kabinen og vise afstanden til den næste fejl direkte.

– Nu behøver vi ikke at bruge Google til at finde punkternes position, så vi kan arbejde kontinuerligt uden at søge efter dem, forklarer Flemming.

Det har sparet Lokaltog for en masse tid. Vedligeholdelse sker om natten, så det kan også være svært at finde punkterne i mørke.

Ifølge Flemmings vurdering kan Lokaltog nu effektivt håndtere yderligere 3 til 4 fejl pr. nat ved direkte at indarbejde klasse 4-fejlene i Makin’ 3D-systemet.

Forfatter og fotograf: Karina Lykke Lumholt