Kent Jensen, en maskinförare på det danska företaget FK Agro, erkänner att han inte är någon datorexpert, men han har blivit positivt överraskad över hur användarvänligt Makin’ 3D grävmaskinsmaskinstyrningssystem är. Trots att han har över 25 års erfarenhet av att arbeta med maskiner var Kent angelägen om att prova något nytt, och FK Agro valde Makin’-systemet.

Kent blev snabbt skicklig i att använda systemet efter bara en veckas användning. FK Agro har installerat Makin’-systemet på två grävmaskiner – en 25-ton Case 245 grävmaskin och en Yanmar mini-grävmaskin, som Kent använder för parkeringsprojektet. Detta projekt innebär att renovera ett bostadsområde och skapa en underjordisk vattenreservoar för dränering på parkeringsplatsen.

Bygga en parkeringsplats

Användning av Makin’ 3D-maskinstyrning för den sista lagret av parkeringsplatsen.

Service och support är avgörande när du köper ett 3D-maskinstyrningssystem

Oavsett hur användarvänligt ett maskinstyrningssystem är är service och support viktigt när du köper ett nytt maskinstyrningssystem, och Kent är mer än nöjd med den danska Makin’-återförsäljaren Maxpartners support.

– De svarar faktiskt i telefon, vilket är trevligt, säger han.

Förorenad jord loggades med hjälp av 3D-systemet

Designmodellen för detta projekt är ganska enkel, med tre kategorier: bas, underliggande grus och dräneringslager.

– Jag följer bara linjerna, säger Kent med ett leende. Jag är ingen datanörd, men det här är enkelt!

Det här projektet hade en unik utmaning: en del av marken är förorenad och krävde borttagning och avfallshantering. Makin-systemet användes för att logga punkter, vilket gjorde massbalanskalkyler och betalningsfrisläppningar enkla.

– Jag trycker bara på en knapp, så det är verkligen enkelt, säger Kent.

I designmodellen som visas på kabinpanelen kunde Kent enkelt identifiera områdena med förorenad mark markerad i gult, medan resterande område markerades i grönt.

– När jag kom till ett gult fält förstod jag direkt att den här delen behövde grävas upp och bortskaffas, förklarar Kent.

Surfplatta i hytten med maskinstyrning för Makin' 3D

Kent arbetar med det nya maskinstyrsystemet Makin’ 3D för grävmaskiner.

Att gå från 2D- till 3D-maskinstyrning har varit förvånansvärt enkelt

Kent har arbetat med traditionella metoder med käppar eller spraymarkeringar och 2D-maskinstyrning med en roterande laser, men nu sparar han tid med det nya och moderna 3D-maskinstyrningssystemet från Makin.

– Jag är förvånad över att det är så lätt att använda! säger Kent.

Författare och fotograf: Karina Lykke Lumholt