For 25-årige Frederik Søndergaard har gravemaskiner altid været en hobby, ganske vist en meget anderledes hobby end at spille badminton eller fodbold, men med en baggrund fra landbruget har skridtet ind i byggebranchen ikke været som at træde ind i en helt ny verden. Sidste år tog Frederik det endelige spring og besluttede sig for at starte sit eget byggefirma, Søndergaard Salg & Anlæg. Hans 25 tons Liebherr-gravemaskine er udstyret med Makin’ 3D-maskinstyring.

Byggebranchen har i lang tid haft udfordringer med at tiltrække yngre medarbejdere. Paradokset er, at branchen vokser hurtigt, men gennemsnitsalderen for arbejdsstyrken er høj, og mange unge mennesker vælger at gå i andre retninger. Indtil for nylig var Frederik den yngste arbejder på den byggeplads, som han i øjeblikket arbejder på i Stige nord for Odense. Projektet er et bymodningsprojekt, som omfatter etablering af veje, regnvandsbassiner, dræning og spildevandsafledning.

Frederik har arbejdet fuldtid i to et halvt år i byggebranchen og er oprindeligt uddannet landmand.

– Jeg var kun 19 år, da jeg købte en 2½ tons gravemaskine og arbejdede i min fritid, mens jeg tog min uddannelse. Så det startede som en hobby, selv om det er en anden hobby end at spille badminton eller fodbold, men det har udviklet sig derfra, og nu er det det, jeg glæder mig til at gøre, når jeg står ud af sengen om morgenen.forklarer Frederik.

Overgangen fra landbruget til byggebranchen har føltes meget naturlig for Frederik.

– Som landmand tilegner man sig mange forskellige færdigheder. Jeg arbejdede med planteproduktion og brugte mange forskellige entreprenørmaskiner, såsom rendegravere, teleskoplæssere, traktorer, og til sidst købte vi en gravemaskine. Den store forskel er, at vi i landbruget bruger dem til at rive bygninger ned eller udgrave dræn osv. og det er det. I byggebranchen etablerer vi veje, kloakker, regnvandsbassiner, og det er en anderledes måde at arbejde med maskinerne på, som jeg godt kan lide., siger Frederik.

Start af eget byggefirma

Frederik var ikke i tvivl, da han sidste år tog beslutningen om at blive selvstændig. Han blev lejet ind i projektet, så da han besluttede sig for at starte sit eget firma, kunne han købe maskinen og fortsætte med det samme projekt.

– Jeg havde den rette alder og modet til at tage chancen nu. Mine forældre er også selvstændige, og jeg kan se, at de startede for sent, så jeg tænkte, at jeg bare kunne starte. Mange mennesker på dette projekt har været meget hjælpsomme, og da jeg startede min egen virksomhed, tog de imod mig med åbne arme og lod mig prøve alt. Det hjalp mig med at træffe den endelige beslutning.

Frederik har købt en 25 tons Liebherr 922 gravemaskine med Engcon rotortilt og GPS-system fra Makin.

– Når du tilføjer maskinstyring med filhåndtering, højder osv., bliver det meget mere spændende, for nu handler det ikke kun om at grave et hul. Nu er du involveret i tegningerne, placeringen osv.

Liebherr 922

Frederik arbejder med at grave ud til et drænrør til spildevand.

Arbejde med digitale værktøjer

Frederik synes, at det har været nemt at lære at bruge Makins maskinstyringssystem. Det svarer til at bruge en smartphone. Frederik har arbejdet med Makin-systemet i omkring et år. Han startede med et 2D-system uden GPS, før han gik over til 3D-systemer med GPS.

– Jeg synes, at den er super brugervenlig og nem at bruge. Det er et hurtigt system, der ikke mangler noget. Det gør dit arbejde lettere. Du behøver ikke at gå ud og slå pløkker i jorden for at finde ud af, hvor ledningerne skal gå, vi behøver ikke at sprøjtemale, vi har alt i systemet.

At bruge maskinstyring sparer meget tid, når man arbejder på et projekt som dette med mange rør- og kabellægninger. Systemet hjælper dig med at forhindre skader på rørene, når du lægger grus oven på dem og finplanerer over dem.

– Hvordan kan jeg undgå at ramme røret med skovlen? Systemet advarer mig med et bip, når jeg er 15 cm over røret, så der er ingen tvivl.forklarer Frederik.

Når Frederik modtager nye 3D-tegninger til maskinstyringssystemet, kan han se dem i Makin’ Cloud-løsningen på sin telefon eller i Makin-appen på tabletten.

– Makin-systemet kører som en app på en tablet, som jeg kan tage med mig hjem. Jeg kan sidde hjemme en mandag kl. 18, modtage en fil, åbne den i programmet og se på den, tjekke, at alt er OK. Hvis ikke, kan jeg modtage en redigeret fil, som er klar næste morgen. Jeg kan tage den med i frokoststuen, vi kan kigge på den, mens vi spiser, og hvis vi har spørgsmål, er supporten uovertruffen.

Det er travle tider i byggebranchen lige nu. Frederik modtager tegninger med en masse højdeangivelser, der viser placeringerne i projektet. Det er almindeligt, at tegningerne kun leveres med linjer, der viser placeringen af grøfterne. Hvis disse skal placeres dybt i jorden, er det et sikkerhedskrav, at grøfterne graves med skråninger for at forhindre udhuling, dvs. sammenstyrtning af siden af grøfterne og dermed beskytte arbejdere, der arbejder i bunden af grøften.

Med Makin’ 3D har Frederik mulighed for at bruge funktionen Opret profilertil at vælge den linje, han skal følge, når han graver, og lave hældninger til den, så han får en 3D-tegning af den rende, han graver.

– Jeg kommer ofte 20 minutter tidligere om morgenen, så jeg kan tegne f.eks. en 150 m lang rørgrøft afhængigt af, hvor mange bøjninger den har. Derefter tilføjer jeg hældningsprofilerne, og når jeg graver, kan jeg vælge at køre med 1:1 eller 1:2, som måler de krævede hældningsvinkler i henhold til lovgivningen. Jeg følger bare GPS-systemet, og så er der ingen tvivl om, hvordan arbejdet skal udføres!

Frederik har arbejdet på forskellige projekter, f.eks. et atletikstadion, fodboldbaner med tegninger inklusive udendørsarealer, hegn osv. Han kommer ind i maskinen om morgenen, hele projektet er i systemet, og han kan bare følge tegningerne hele dagen.

Frederik tager skærmen med ind i frokoststuen.

Frederik tager skærmen med ind i frokoststuen, hvor han kan forberede tegningerne.

Forberedelse og as-built-dokumentation

Frederik bruger ofte simulatorfunktionen i Makin-systemet.

– Mit næste projekt er i Hillerød på Sjælland. Nu er vi i Odense, men jeg kan tage i Simulation i softwaren og åbne det nye projekt. Så kan jeg “køre rundt” med gravemaskinen på skærmen og se, om alt er i orden.

Til as-built-dokumentationen logger Frederik alle punkterne ved at vælge et målepunkt, som er den del af skovlen, hvorfra punktet skal måles. Han placerer skovlen på det sted, der skal måles, og trykker på loggede punkter på skærmen. Punktet er dermed georefereret. Frederik har logget mere end 1600 point på dette projekt.

– Jeg leverer as-built-dokumentationen i form af loggede punkter og fotos. Hvis jeg f.eks. har lagt et spildevandsrør, logger jeg alle rørsamlinger og vedhæfter et foto af dem.

Frederik kan også bruge maskinstyringssystemet til at måle de jordbunker, der flyttes rundt på byggepladsen, efterhånden som projektet skrider frem.

– Hvis entreprenøren beder om en pris, kan jeg hurtigt måle jordbunken med gravemaskinens skovl og sende oplysningerne til en landmåler. Ud fra de opmålte punkter beregner landmåleren volumenet af jordbunken, og vi kan hurtigt vende tilbage til entreprenøren med en pris, siger Frederik.

3D-maskinstyring er blevet en selvfølge for Frederik i hans arbejde som iværksætter. Han ser den som en integreret del af sin gravemaskine.

Det er nemt at lære at bruge systemet, det kan de fleste, konkluderer Frederik.

Makin' 3D-maskinstyring gør gravearbejdet meget lettere.

Makin’ 3D-maskinstyring gør gravearbejdet meget lettere.

 

 

Forfatter og fotograf: Karina Lykke Lumholt