Författare: Karina Lykke Lumholt

Nollutsläpp eller låga utsläpp är ett av huvudutvecklingsmålen inom byggindustrin idag.

Många europeiska städer arbetar mot att minska utsläppen på byggarbetsplatser med målet att förbättra den övergripande koldioxidavtrycket från byggindustrin, främja livskvaliteten i städerna, säkerställa en säker och trevlig arbetsmiljö för arbetarna och minska driftskostnaderna betydligt.

År 2020 satte till exempel staden Oslo i Norge upp ett mål att minska CO2-utsläppen med 95 % och att helt eliminera användningen av fossila bränslen senast 2030. Ett av initiativen har tagits för att ersätta dieselmaskiner med elektriska fordon.

Makins främsta bidrag till industrin är vår teknik

Som leverantör av maskinstyrnings- och projektstyrningslösningar till byggindustrin installeras nu ett ökande antal Makin-system på elektriska grävmaskiner. Nyligen installerades Makins 3D-system på den första elektriska Volvo ECR335 El som levererades till det norska företaget Stangeland Maskin som en ersättning för ett äldre maskinstyrsystem.

Makin' 3D-system installerat på den första helt elektriska Volvo ECR 355 EL som ägs av företaget Stangeland Maskin.

Makin’ 3D-system installerat på den första helt elektriska Volvo ECR 355 EL som ägs av företaget Stangeland Maskin.


”Vi följer världstrender inom byggindustrin, som nollutsläppsbyggarbetsplatser, med stort intresse”, säger Sten Kristensen, CGO på Makin ApS. ”Vi vet att att lägga till maskinstyrning på en grävmaskin säkerställer inte bara högre noggrannhet och snabbare projekttider, utan hjälper också entreprenörer att spara CO2-utsläpp, helt enkelt för att arbetet görs korrekt första gången, utan behov av omarbete.”

Att lägga till maskinstyrning på en grävmaskin kan minska CO2-utsläppet med minst 40 ton per år, och detta är till och med en konservativ siffra, eftersom andra besparingar görs tack vare mindre slitage på maskinerna, mindre körning från kontoret och ut till platsen för traditionella uppgifter som uppmärkning och höjdavstämning samt mindre körning för support.

Du kan läsa mer om hur Makins teknik bidrar till CO2-besparingar genom att klicka här här.

Makin-installation på den första elektriska Liebherr-grävmaskinen i Nederländerna

Byggföretaget Cornelisse Elst har köpt den första helt batterielektriska Liebherr A 916 Electric-grävmaskinen i Nederländerna. Cornelisse Elst har varit ett familjeföretag i över 50 år och är specialiserat på områdena markarbete, avlopp, rivningsprojekt, tanksanering, täta golv, maskinläggning, landskapsarbete, maskinuthyrning och transport.

Cornelisse har länge fokuserat på utsläppsfria markarbeten, och att lägga till Makins 3D-maskinstyrning till maskinen kan ytterligare förbättra effektiviteten och därigenom hållbarheten för markarbetet.

Elektrisk grävmaskin från Liebherr

En av de första helt elektriska Liebherr-maskinerna i Nederländerna levererad till Cornelisse Elst.

Makin’ 3D-system är helt digitala och molnbaserade lösningar

Makin 3D-system är helt digitala och molnbaserade lösningar, vilket innebär inte bara kostnadsbesparingar utan också besparingar av kundens CO2-utsläpp. Support och kommunikation kan utföras som fjärrsupport, så att en tekniker inte nödvändigtvis behöver köra ut till platsen för supportuppdrag.

”Vi tror att Makin på detta sätt ytterligare bidrar till att stödja en mer hållbar framtid”, säger Ole Helge Aalstad, VD på Makin.

Att lägga till produktivitetssparande teknik som maskinstyrning är bara ett av många verktyg för att hjälpa byggindustrin att förbättra sin miljöpåverkan.

”Framtiden handlar om att hantera data för att förbättra effektiviteten på morgondagens byggarbetsplatser. Detta kommer att vara kärnan i Makins framtida utveckling”, avslutar Ole Helge Aalstad.