I 2019 afleverede Morten Overgaard sit speciale og kunne kalde sig civilingeniør i robotsystemer, kulminationen på fem års studier på Syddansk Universitet i Odense, som har udviklet sig til et af verdens førende hotspots for robot-, automations- og droneteknologi.

Afhandlingens titel var “Construction and Analysis of Spatio-Temporal Surface Models for Earthmoving Machinery Monitoring“, og den undersøgte udviklingen af en ny metode til as-built-dokumentation af gravemaskinens arbejde på et byggeprojekt. Metoden gik ud på at indsamle data fra skovlens bevægelser i form af en tæt punktsky, der beskriver udgravningens overflade.

Afhandlingen demonstrerede, at data kan opdateres i realtid i maskiner og på servere til brug for kontinuerlig visualisering, dokumentation og beregning af det udførte arbejde. Med det rigtige valg af dataformater og metoder er det endda muligt inden for rammerne af en almindelig mobildatatjeneste.

Nu, cirka fire år senere, skal den første del af projektet lanceres og kan bestilles som en ny funktion i Makin’ 3D’s maskinstyringsløsninger til gravemaskiner. Kunderne er byggefirmaer, herunder store virksomheder som Skanska og Veidekke Entreprenør.

Morten valgte at skrive for virksomheden Kinematic

Når du skriver et speciale, kan du vælge at skrive et projekt sammen med universitetet eller sammen med en ekstern virksomhed.

Morten valgte at skrive sit speciale sammen med virksomheden Kinematic, der er medejer af Makin ApS, og som lancerer det færdige produkt under navnet Makin’ Surfaces.

Det indledende arbejde fokuserede på at undersøge den rigtige datastruktur, kommunikation, vælge den smarteste måde at komprimere data på og i det hele taget løse opgaven med live dataopdatering uden at overbelaste kundens datatrafik,” forklarer Morten.

Højdevarmekort over den loggede overflade vist på projektet.

Højdevarmekort over den loggede overflade vist på projektet.

Visualisering af maskinførerens arbejde

Overfladelogging udføres automatisk under udgravningen. Udgravningen under det oprindeligt opmålte terræn logges løbende og kan visualiseres i forhold til maskinstyringens projektmodel, der guider maskinføreren.

Visualisering af den aktuelle udgravning kan være en stor fordel for gravemaskineføreren, når der arbejdes “i blinde” under vand, mudder eller i blinde snit.

Med traditionelle metoder skal maskinføreren huske at logge manuelt. Med Makin’ Surfaces sker logningen automatisk.

Det oprindelige terræn og projektets aktuelle status kan måles med en drone udstyret med LIDAR-teknologi.

Oprindeligt terræn og aktuel projektstatus kan lejlighedsvis måles med en drone udstyret med LIDAR-teknologi.

Maskinføreren behøver ikke at tænke på logning. Alt bliver målt, og du får en meget klar beskrivelse af arbejdet under vand,” siger Anders Lillesæther, landinspektør hos Veidekke Entreprenør.

Veidekke har arbejdet sammen med Makin’ Surfaces på KSN Hestnes tunnelprojektet i Norge, hvor det er blevet brugt til at logge udgravningen af bunden af søen til as-built dokumentation og massebalanceberegninger.

Det er automatisering på den smarte måde! Maskinføreren behøver ikke længere at logge punkter manuelt ved at sætte skovlen ned for hver 10. meter og derefter trykke på log point i softwaren, for eksempel. Landmåleren undgår også at køre ud til byggepladsen for at lave as-built-dokumentation. Logningen sker automatisk, hvilket forenkler hele arbejdsgangen og gør den mere effektiv,” siger Morten.

Makin' Surfaces giver operatøren et nyttigt overblik over projektet og mulige afvigelser fra den ønskede overflade.

Det farvekodede kort i Makin’ Surfaces giver maskinføreren et nyttigt overblik over projektet og mulige afvigelser fra den ønskede overflade.

Fremtiden handler om data

Landmåleren, den geomatiske ingeniør eller datamanageren sparer tid og omkostninger. Den forbedrede as-built-dokumentation er vigtig for faktureringen af det udførte arbejde, og hvis der er behov for at bevise, præcis hvad der er blevet udgravet.

Uden Makin’ Surfaces er man nødt til at tænke over, hvad man skal måle, for man kan ikke se det. Her får du en punktsky over det hele,” forklarer Anders Lillesæther.

Makin’ Surfaces giver nøjagtig dokumentation direkte fra maskinen og en meget mere detaljeret dokumentation,” forklarer Sindre Flaten, der arbejder som geomatisk ingeniør hos Skanska i Oslo. Sindre har testet systemet på projektet Fornebu Togterminal i Oslo.

Makin’ Surfaces er en stor fordel, når man arbejder med lag af forskellige materialer,” siger Sindre.

Detaljeret as-built-logning fra Makin' Surfaces

Makin’ Surfaces giver en meget detaljeret og præcis dokumentation af gravemaskinens arbejde, med det samme og så ofte du har brug for det.

Kunne Makin være din fremtidige arbejdsplads?

For Morten har det været meget tilfredsstillende at se sit projekt blive implementeret i virkeligheden og at være med til at skabe en ny standard for byggebranchen.

Morten valgte at arbejde med Kinematic, fordi det var et projekt med et stort potentiale og med det mål at skabe et rigtigt produkt. Morten syntes, at Kinematic var gode til at hjælpe og give feedback.

Jeg vil anbefale alle nye studerende at undersøge muligheden for at skrive deres speciale sammen med en ekstern virksomhed grundigt, og på forhånd klart aftale grundlaget for samarbejdet,” siger Morten.

På årsbasis har Kinematic to til tre specialestuderende, praktikanter eller softwareprogrammører. Fokus er på videndeling og tæt samarbejde som et solidt fundament for et specialeprojekt eller praktikophold.

I begyndelsen var jeg lidt tøvende over for at lave mit speciale hos en ekstern virksomhed. Jeg havde hørt fra andre elever, at nogle virksomheder havde svært ved at finde tid til supervision og den nødvendige sparring. Det var ikke tilfældet med Kinematic. Jeg følte, at de virkelig tog sig tid til at hjælpe mig under projektet,” siger Morten.

Hvis du lige nu læser til datamatiker, robotteknolog, data scientist, softwareingeniør eller lignende, er du velkommen til at kontakte Kinematic.

Du kan kontakte Director of Kinematic Lars her: Lars@Kinematic.dk.

 

Forfatter og fotograf: Karina Lykke Lumholt